06. jun – Održan skup o hroničnim venskim bolestima

0
278

Udruženje domova zdravlja Crne Gore i farmaceutska kompanija Servier organizovali su u Podgorici stručni skup na temu – Hronična venska bolest – problem koji ne primjećujemo.
Direktor Doma zdravlja Podgorica doc. dr Nebojša Kavarić govorio o epidemiološkim aspektima hronične venske bolesti. Dr Kavarić je prezentovao rezultate projekta – epidemiološke studije koji su sproveli zajedno Dom zdravlja Podgorica i farmaceutska kompanija Servier. Ova epidemiološka studija, prema njegovim riječima, predstavlja skining pacijenata na hroničnu vensku bolest sprovedenu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od strane 15 izabranih ljekara za odrasle Doma zdravlja Podgorica i obuhvatala je oko 800 pacijenata.
O postavljanju dijagnoze i klasifikaciji hronične venske bolesti je govorio dr Goran Batrićević, dok je načelnik Centra za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Crne Gore, prim. dr Davor Musić, govorio o terapiji hronične venske bolesti.