08. decembar – Novi elektronski servis eRecept

0
318

Novi servis eRecept koji je u upotrebi od 08.12.2017. godine, namijenjen pacijentima i osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje, predstavlja uvod u sledeću fazu unapređenja zdravstvenog informacionog sistema – isključivanje štampane verzije recepta.
eRecept je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u propisane i realizovane recepte, putem interneta uz korišćenje naprednih tehnologija i uređaja. Pacijenti putem svog naloga na Portalu eZdravlje (www.ezdravlje.me) ili korišćenjem mobilnih aplikacija eZdravlje.me za Android i IOS operativne sisteme, u svakom trenutku mogu pregledati informacije o receptima koji su aktivni, kao i o receptima koji su realizovani u poslednjih 6 mjeseci. U okviru propisanih nalazi se spisak svih recepata koji su trenutno aktivni, odnosno nerealizovani. Za svaki recept ponaosob ponuđene su osnovne i bitne informacije za pacijenta, kao što su: period važenja recepta, propisana terapija i dr. U okviru realizovanih nalazi se spisak svih recepata koji su realizovani u poslednjih pola godine, sa dodatnim informacijama o datumu realizacije, izdatom lijeku, apoteci u kojoj je izdata terapija i dr.
Pored navedenog u pripremi je elektronski servis koji se odnosi na eNalaz, odnosno mogućnost da pacijenti na portalu eZdravlje u okviru svog naloga, izvrše uvid u laboratorijske nalaze.
Servis mogu koristiti osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje, koji su registrovani kod izabranih doktora u Domovima zdravlja. Za pristup navedenom servisu zainteresovani osiguranici moraju imati korisnički nalog i lozinku (PIN). Korisnički nalog je broj zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice), dok lozinku (PIN) za pristup dodjeljuje izabrani doktor prilikom posjete u domu zdravlja. Uz lozinku (PIN), svaki osiguranik dobija osnovne informacije o načinu pristupa Portalu.