08. decembar – Urađena perkutana biopsija jetre pod kontrolom ultrazvuka

0
350

U Institutu za bolesti djece je po prvi put urađena perkutana biopsija jetre pod kontrolom ultrazvuka, kod dva pacijenta. Biopsija jetre rađena je u cilju dijagnostikovanja autoimunog hepatitisa i Vilsonove bolesti. Dobijeni tkivni materijal upućen je na patohistološku verifikaciju prof. dr Ivanu Boričiću u Institut za patologiju u Beogradu.
Ovu proceduru izveli su ljekari IBD-a: dječiji hirurg dr Saša Radović, pedijatar-gastroenterolog dr Lola Đurišić, pedijatar–gastroenterolog dr Dušanka Šipčić i radiolog dr Mira Obradović.
Do sada su djeca, koja su imala potrebu za ovakvim vidom dijagnostike upućivana u Beograd a od sada će i ovu uslugu moći da dobiju u KCCG.
Ovo je još jedan dokaz da ljekari Kliničkog centra sa uspjehom usvajaju i primjenjuju nove procedure u želji da, u skladu sa savremenim dostignućima u medicine, crnogorskim osiguranicima a posebno djeci, obezbijede dostupnu zdravstvenu zaštitu u svojoj državi.