09. maj – Održan Treći kongres farmaceuta Crne Gore

0
245

U organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore – Studijskog programa Farmacija, te uz prisustvo velikog broja inostranih i domaćih renomiranih predavača, organizovan je Treći kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, pod nazivom Novi horizonti u farmaciji – izazovi i mogućnosti. Kongres je održan od 9. do 12. maja u budvanskom hotelu Splendid.
Kongres je otvorila Mira Žugić, dipl. pharm – predsjednik Farmaceutske komore Crne Gore.
Naučnim odborom Kongresa predsjedavala je doc. dr Zorica Potpara, a Organizacionim odborom Milica Popivoda, dipl. pharm.
Naučnim i stručnim programom kongresa nastojalo se da se obuhvate zanimljiva predavanja istaknutih stručnjaka i brojne posterske prezentacije, sa ciljem prikaza najnovijih rezultata istraživanja u području farmaceutske nauke i prakse.
Kongres je okupio veliki broj učesnika iz Crne Gore, Srbije, BiH, Hrvatske, Albanije, Kosova, Slovenije, Turske, SAD-a i Kanade.
Obzirom na međunarodni karakter, Kongres je bio prilika za afirmaciju farmaceutske djelatnosti, te za podsticanje stručne i naučne saradnje u regionu i šire.