10. jun – 10 MILIONA EURA ZA JAČANJE STRATEGIJE JAVNOG ZDRAVLJA – Slovenija

0
294

Kraljevnina Norveške finansijski je podržala, u iznosu od 10 miliona eura, 19 uspješnih projekata koje su, u saradnji sa norveškim partnerskim organizacijama, sprovele slovenačke nevladine organizacije koje su znatno ojačale svoje mehanizme. Sprovedeni projekti za HIV/AIDS i drugi projekti koji su nastali u saradnji sa Norvežanima, ostaviće iza sebe trajne rezultate. Posebnu pažnju i vrijednost imaju projekti sprovedeni u partnerstvu sa norveškim institucijama i nevladinim organizacijama u području javnog zdravlja. Jačanje javnog zdravlja i preventivne mjere su definisane u studiji strategije 2025 – Ukupno društveno zdravlje. Strategija prevencije HIV / AIDS-a teži sprečavanju novih infekcija, rano otkrivanje, sprečavanje prenosa i smanjenje stigme i diskriminacije povezane sa HIV-om. Danas Slovenija može biti ponosna na niski nivo epidemije. Iako projekti još nisu dovršeni, donoseno je nekoliko važnih akvizicija: – novi model sveobuhvatne promocije sigurnog seksa i testiranja na HIV za ljude koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, – povećanje broja obučenih stručnjaka za HIV / MSM i razvila se sveobuhvatna, inovativna komunikacijska kampanja, -stečeni su stalno dostupni obrazovni materijali za sve one koji rade u području prevencije i upravljanja HIV-om, uključujući i protokole, smjernice i preporuke, -nova istraživanja omogućila su bolji uvid u potrebe ciljnih grupa i time unaprijedili preventivne aktivnosti. Slovenija se pridružuje naporima međunarodne zajednice za suzbijanje HIV-a. Posebno naglašavajući važnost poštovanja ljudskih prava, smanjenja stigme i diskriminacije i prava svih na seksualno i reproduktivno zdravlje.