12. januar – Izabrani doktori i kod privatnika

0
231

Ljekarska komora priprema projekat uvođenja privatnih izabranih ljekara u sistem javnog zdravlja, kako bi uveli standarde u sve zdravstvene ustanove i izjednačili status javnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Predsjednik Ljekarske komore dr Aleksandar Mugoša kazao je da za početak analiziraju sve efekte uvođenja u privatni sektor 20 odsto kolega koji su trenutno zaposleni u javnom zdravstvu kao izabrani ljekari i specijalisti porodične medicine.

– U ovoj godini, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, započećemo postupak uvođenja standarda u rad svih javnih zdravstvenih ustanova u zemlji. Uvođenje standarda ima višestruki značaj, olakšava rad ljekara, povećava nivo kvaliteta zdravstvene zaštite građana, stvara preduslove za značajnu uštedu novca i, što je najvažnije, priprema naše ustanove za proces međunarodne akreditacije.
Isto ćemo uraditi i sa privatnim zdravstvenim ustanovama koje izraze interesovanje, jer je jedan od konačnih ciljeva ovog projekta i izjednačavanje statusa privatnih zdravstvenih ustanova sa javnim zdravstvom, što bi značajno uvećalo kapacitete bez ikakvih dodatnih finansijskih ulaganja.
Priprema za akreditaciju zdravstvenih ustanova značila bi da smo, u poštovanju medicinskih pravila i protokola, stali uz rame najrazvijenijim evropskim zemljama kada je medicina u pitanju.
Projekat je u potpunosti pripremljen, urađen je akcioni plan koji precizira aktivnosti i vremenski okvir za njihovo sprovođenje. Kada ga završimo prezentovaćemo ga Ministarstvu zdravlja.
Obratili smo se ljekarskim komorama zemalja u kojima su zaposleni doktori medicine crnogorski državljani, kako bismo napravili bazu naših ljekara u dijaspori. Siguran sam da su svi oni spremni da pomognu, kako nama ljekarima, tako i građanima naše zemlje.
Poslije dugo vremena oživjeli smo i časopis Ljekarske komore Crne Gore – ističe dr Mugoša.
On navodi da će raditi i na projektu sveobuhvatne pravne zaštite članova Komore, iako mnoge stvari ne zavise od njih.