11. januar – Ljekarima će biti dodijeljeno oko 50 specijalizacija

0
241

Ministarstvo zdravlja će ove godine dodijeliti 40 do 50 specijalizacija, a prednost će dati Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju i Kolašinu, kako bi se kadrovski kapaciteti ravnomjerno rasporedili, saopštila je generalna direktorica Direktorata za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta, prof. dr Vesna Miranović. Ona je rekla da je u toku priprema plana specijalističkog usavršavanja za ovu godinu, i da su prikupljene potrebe svih zdravstvenih ustanova koje će biti pažljivo analizirane uvažavajući kadrovske nedostatke u pojedinim djelovima Crne Gore. Prof. Miranović je kazala da je planirano da ove godine bude dodijeljeno od 40 do 50 specijalizacija. – Prednost ćemo dati procesu specijalističkog usavršavanja u Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju, Kolašinu, u gradovima u srednjem i sjevernom regionu, da bi se kadrovski kapaciteti ravnomjerno rasporedili, decentralizovali – istakla je prof. Miranović. Vodiće se računa da raspisivanje konkursa za specijalističke studije ne ugrozi funkcionisanje osjetljivih segmenata zdravstvenog sistema, kakav je Zavod za hitnu medicinsku pomoć ili pojedini domovi zdravlja. Prof. Miranović je podsjetila da je od 2013. godine u crnogorski zdravstveni sistem ušlo 350 ljekara, dok je samo u posljednje dvije godine odobreno 150 specijalizacija i 20 užih specijalizacija. Prema njenim riječima, u Kliničkom centru Crne Gore se na specijalizacijama nalazi oko 200 ljekara.

Prednost crnogorskog zdravstvenog sistema je, kaže ona, što je manji od mnogih i dozvoljava praćenje budućih ljekara još od studentskih dana, uz usmjeravanje njihovog interesovanja prema realnim potrebama aktuelnog trenutka u zdravstvu. Ministarstvo zdravlja se odlučilo za personalizovan pristup studentima medicine završnih godina studija, mladim ljekarima pred donošenje odluke za trajno stručno usmjerenje, specijalizantima koji su iskazali izuzetne rezultate i specijalistima pred kojima je usmjeravanje ka užoj specijalnosti. – Sa pažnjom i uz respekt za njihove želje, spremni smo da im omogućimo obuku na najboljim klinikama u Evropi, gdje će moći neposredno da prikupljaju znanje i primjenjuju ga u liječenju crnogorskih pacijenata – poručila je prof. Miranović. Na taj način će se, smatra ona, smanjiti potreba za odlascima pacijenata na liječenje u inostranstvo i učiniti crnogorski zdravstveni sistem bezbjednim izvorom medicinskih usluga.