12. novembar – Neophodna precizna mortalitetna statistika

0
244

Precizna mortalitetna statistika neophodna je da bi se na osnovu tačnog uzroka smrti kreirale adekvatne mjere, strategije, politike i evaluirao učinak, a vođenje kvalitetnije mortalitetne statistike sastavni je dio reformskih napora na planu jačanja zdravstvenog sistema. To je saopštio ministar zdravlja dr Kenan Hrapović koji je sa šeficom kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru Minom Brajović uručio sertifikate polaznicima obuke o mortalitetnoj statistici koja je održana u Nikšiću od 4. do 8. novembra.

Hrapović je pojasnio da je za kreiranje zdravstvene politike neophodan pouzdan podatak, između ostalog i precizna mortalitetna statistika da bi se na osnovu tačnog uzroka smrti kreirale adekvatne mjere, strategije i politike i nakon toga, evaluirao učinak.

– Međunarodna klasifikacija bolesti je standardna alatka koje se koristi u epidemiologiji, zdravstvenom menadžmentu i u kliničke svrhe, odnosno u analizama opšteg zdravstvenog stanja populacionih grupa i ukupnog stanovništva, za praćenje incidencije i prevalencije bolesti i drugih zdravstvenih problema. Ona se koristi za klasifikaciju bolesti zabilježenih u različitim vrstama medicinske dokumentacije i zdravstvenih dokumenata, kao i matičnih knjiga, uključujući knjige umrlih – objasnio je Hrapović.

Brajović je rekla da se danas u eri znanja, tehnologija, informacija i inovacija sve više godvori o rudnicima podataka, a ne toliko o rudnicima zlata što, kako je pojasnila, znači da su danas podaci zlata vrijedni. Ona je kazala da je na globalnom nivou, kada je riječ o javnom zdravlju, akcenat više nego ikada na monitoringu, transparentnosti i odgovornosti.

– Svjetska zdravstvena organizacija je nedavno usvojila petogodišnji globalni program rada, koji je poznat po svoja tri strateška cilja, a to su: da jedna milijarda ljudi ima bolje zdravlje, da jedna milijarda ljudi ima dostupnu zdravstvenu zaštitu i jedna milijarda ljudi da bude bolje zaštićena u okolnostima vanrednih situacija – navela je Brajović.

Polaznik obuke dr Rajko Strahinja, kazao je da je obuka bila vrlo kvalitetna i da je jako dobro što se planira naredna edukacija kako bi se osnažili oni koji popunjavaju potvrde o smrti.

– Izuzetno je važno da se napravi jedno održivo optimalno rješenje u smislu utvrđivanja uzroka smrti koje će pokriti i smrtne slučajeve u institucijama i slučajeve koji se dešavaju van institucija – rekao je dr Strahinja.

Podaci su, kako smatra, najvažniji i „oni nisu jeftini i do njih se ne dolazi tek tako“.

– Ono što mi vidimo u potvrdama o smrti je jedna vrsta ogledala osposobljenosti naših zdravstvenih radnika. Podaci treba da služe za evaluaciju i mjerenje rezultata, ali isto tako da se na osnovu ovih rezultata kreiraju preventivne mjere, da ne bi dolazilo do tolikog broja smrtnih slučajeva – pojasnio je dr Strahinja.

U okviru implementacije Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji izmedju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Ministartsva zdravlja 2018-19, realizovana je obuka o desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti, u dijelu kodiranja mortaliteta, od 4. do 8. novembra u Nikšiću. Obuka je sprovedena u skladu sa planiranim aktivnostima jačanja kapaciteta za vođenje mortalitetne statistike u Crnoj Gori. Kao predavači su bili angažovani iskusni eksperti sa Univerziteta Melburn. Obuku su pohađali članovi tima koji će se na nacionalnom nivou baviti šifriranjem uzroka smrti.