14. avgust – ZZJZ realizuje projekat o reproduktivnom zdravlju – Srbija

0
239

Zavod za javno zdravlje, uz finansijsku podršku Kancelarije ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, i lokalne samouprave, realizuje projekat koji se odnosi na unapređenje reproduktivnog zdravlja. Iako je prirodni priraštaj u Novom Pazaru i dalje pozitivan, ovakav projekat je važan u smislu podizanja zdravstvene svijesti kod stanovništva kroz edukacije i savjetovanja u vezi planiranja porodice i važnosti prevencije.
Reproduktivno zdravlje je bitno jer omogućava ljudima da se osećaju dobro, da vole i budu voljeni i da ostvare jednu od najljepših uloga u životu, a to je roditeljstvo. Zaštita reproduktivnog zdravlja uključuje edukaciju o seksualnosti i reprodukciji, savjetovanje o planiranju porodice, zdravstvenu zaštitu reprodukcije, prevenciju, dijagnostiku i liječenje različitih bolesti i poremećaja.
– Opšti cilj ovog projekta je podizanje svijesti kod stanovništva o značaju reproduktivnog zdravlja. Specifični cilj unutar toga bila bi edukacija edukatora tj. 217 vaspitačica koje rade u predškolskim ustanovama i njihova dalja edukacija, odnosno prenošenje znanja na mlade roditelje ove djece, koji su korisnici predškolskih ustanova – kaže dr Selma Bihorac.
-Imajući u vidu nizak nivo zdravstvene kulture kada je u pitanju prevencija i planiranje porodice – naglašava dr Bihorac – projektom su obuhvaćene četiri važne teme: polno prenosive bolesti, prevencija malignih bolesti, sterilitet, vakcine i značaj vakcinacije. Nama je i bio cilj da ovaj grad, koji ima jako mlad narod i ima taj potencijal, jer je prirodni priraštaj još uvijek pozitivan, da ga ovim projektom još više unaprijedimo.