15.jun – Call centar za potvrde i otkazivanja pregleda u KCCG

0
306

Call centar za potvrdu/otkazivanje specijalističkih pregleda u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), kojim će se baza automatski ažurirati a oslobođeni termini biti dostupni izabranim ljekarima i pacijentima, predstavljen je u Ministarstvu zdravlja. Generalna direktorica Direktorata za kontrolu i unaprjeđenje kvaliteta u tom resoru, prof. dr Vesna Miranović, kazala je da je elektronsko zakazivanje pokazalo i pozitivne i negativne strane. -Velika je stvar za pacijente da u mjestu boravka dobiju servis zakazivanja pregleda bez odlaska u ustanovu sekundarnog i tercijarnog nivoa, a pokazalo se i da je taj servis odličan za prepoznavanje kadrovskih nedostataka i loše organizacije posla – rekla je prof. Miranović. Prema njenim riječima, negativna strana servisa je što se veliki broj pacijenata nije odazivao na specijalističke preglede, a to predstavlja veliki problem za KCCG, organizaciju rada i dostupnost zdravstvene zaštite. Miranović je dodala da su nastojali da pronađu novo tehnološko rješenje kojim će se unaprijediti sistem elektronskog zakazivanja. -Pacijent će novim servisom šestog, petog i četvrtog dana pred zakazani pregled dva puta dnevno dobijati poziv koji će glasiti da određenog dana i u određenoj ambulanti ima zakazan pregled u KCCG. Ukoliko se pacijent prvog dana odazove, više neće dobijati pozive, a ako se poslije tri dana i šest poslatih poruka na odazove, sistem će ga automatski eliminisati sa liste zakazanih pregleda i osloboditi termin drugom pacijentu – objasnila je Miranović.

Direktorica KCCG, Zorica Kovačević kazala je da su, otkad je uveden sistem elektronskog zakazivanja, svakodnevno radili analize nedolazaka pacijenata na preglede zbog kojih 25 do 38 posto pregleda nije realizovano.
-Sve to je dosta finansijski koštalo KCCG, jer smo morali da u dopunskim i vanrednim ambulantama angažujemo ljekare koji su tamo morali da budu određeni broj sati čekajući posljednjeg pacijenta – rekla je Kovačević.
Prema njenim riječima, novi servis je rješenje kako bi se oslobodile ambulante za veliki broj pacijenata koji žele da zakažu pregled u roku kako je to Pravilnikom definisano, odnosno da prvi pregled mora biti u roku od 30 dana.
-KCCG je otvorio sve ambulante do kraja godine i vikendom kako bismo stvorili uslove da najvećem broju pacijenata izađemo u susret i da se prvi pregled odradi u definisanom roku – rekla je Kovačević.
Ona smatra da će, ukoliko projekat zaživi, biti dovoljno slobodnih termina kako bi izabrani ljekari mogli zakazati pregled svakom pacijentu u roku od mjesec, i kontrolni pregled u zavisnosti od zahtjeva koji prema njima imaju specijalisti.
Kovačević je kazala da očekuje da će za mjesec ili dva imati benefite od projekta, i da će uspjeti da blagovremeno informišu svakog građanina Crne Gore na koji način da zakaže i potvrdi specijalistički pregled.