15.jun – Održana ECPD Međunarodna specijalistička škola o bolestima zavisnosti

0
252

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN) i Hrvatskim liječničkim zborom – Društvo za alkoholizam i druge ovisnosti, organizator je IX ECPD Međunarodne specijalističke škole Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, koja se do 17. juna održala u Kotoru. Na svečanom otvaranju skupa, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministrica u Vladi Republike Srbije, istakla je da će se ova specijalistička Škola baviti izuzetno važnom temom, budući da bolesti zavisnosti pripadaju grupi najčešćih bolesti savremenog čovjeka. – Podaci ukazuju na njihovu široku rasprostranjenost u opštoj populaciji, koja u nekim sredinama ima epidemijske razmjere. Bolesti zavisnosti direktno ili indirektno utiču na sve faze životnog ciklusa pojedinaca i porodice, onemogućavajući puno funkcionisanje čovjeka u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i socijalnoj sferi. I društvo u cjelini snosi brojne posljedice zbog zloupotrebe i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, istakla je prof. dr Đukić Dejanović. Regionalni koordinator ECPD za zdravstvene studije i diektor Doma zdrvalja Podgorica, doc. dr Nebojša Kavarić, pozdravljajući goste i učesnike Škole poželio im je dobrodošlicu u Crnu Goru. – Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija međunarodna obrazovna i naučno-istraživačka organizacija iz akademskog sistema Organizacije UN, koja sprovodi brojne aktivnosti u oblasti zdravstva – u domenu zdravstvenog menadžmenta, zdravstvene ekonomije, zdravstvene diplomatije, prava pacijenata, kardiovaskularnih bolesti, reproduktivnog zdravlja, masovnih nezaraznih bolesti, tradicionalne medicine, a posebno u oblasti bolesti zavisnosti. To potvrđuje i ova jubilarna ECPD, međunarodna specijalistička škola o savremenim dostignućima u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, koja je ove godine posvećena veoma važnoj i aktuelnoj temi: Forenzički i rodni aspekti bolesti zavisnosti – kazao je dr Kavarić. Glavne teme ovogodišnje Škole su: Ciljevi održivog razvoja i problemi bolesti zavisnosti; Polna i rodna dimenzija bolesti zavisnosti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (biološki, psihološki i kulturološki aspekti); Savremena adiktološka istraživanja: kako projektovati rodno senzitivne programe liječenja; Rodni aspekti – droga i nasilje: trauma kao odgovor na razlike; Zločin i kazna i pravo na liječenje – iskustva u regionu; Forenzički značaj zavisnosti. Predavanja su održali istaknuti medicinski eksperti iz ove oblasti.