16. oktobar – Ministarstvo zdravlja pokrovitelj serije Grudi

0
232

Ministarstvo zdravlja je prepoznalo ideju koju promoviše igrano-dokumentarna serija Grudi, a koja se odnosi na podizanje svijesti kod žena, ali i cjelokupnog društva da je potrebno da više brinu o svom zdravlju. – Zdrava nacija nam je cilj, a do tog cilja možemo doći samo ukoliko koristimo sve raspoložive kanale komunikacije, kako bi ta poruka došla do što većeg broja naših građana. Odlična ideja o spoju igranog i dokumentarnog dijela serije, kao i spoju činjenica i emocija, izuzetna posvećenost cjelokupne ekipe koja je radila na realizaciji ove ideje, uklopilo se u naše planove o agresivnijoj medijskoj kampanji za preventivne preglede dojki kod žena. Prepoznali smo naš, kao i javni interes da budemo pokrovitelji serije Grudi.

Naše učešće se, osim izdvajanja određenog dijela finansijskih sredstava ogleda i u tome što crnogorski ljekari učestvuju u dokumentarnom dijelu ovog serijala i govore sa stručnog aspekta, svako iz svoje oblasti, kako bi se, zajedno sa igranim dijelom ispričala kompletna priča, koja bi probudila svijest kod naših građana, saopštili sui z ministarstva.