17. jun – Komora fizioterapeuta Crne Gore održala besplatnu radionicu

0
237

Na osnovu Rasporeda stručnih usavršavanja u organizaciji Komore fizioterapeuta Crne Gore u 2019. godini, besplatna radionica na temu “Perkutana periferna nervna i mišićna stimulacija” autora Božidara Gardaševića, fizioterapeuta, održana je 15. i 16. juna 2019.godine u prostorijama PZU “Pekmen” u Podgorici. U radu Radionice je učestvovalo 30 fizioterapeuta koji su ovom prilikom dobili i besplatan Priručnik za stimulaciju motornih tačaka i perifernu nervnu stimulaciju. Firma “Montecco” je za ovu priliku obezbijedila osvježenje za učesnike.