19. januar – Bolnici u Dobroti nije odobreno povećanje budžeta

0
232

Specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota nedostajaće u 2019. godini 600.000 eura za materijalne troškove, ulaganje u odjeljenja i brigu o 260 psihijatrijskih, sudskih i socijalnih pacijenata, te zavisnika, nakon što Fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo finansija nijesu prihvatili traženi budžet uprave od 3.200.000 eura. Direktor bolnice Dragan Čabarkapa istakao je da će biti izuzetno teško nabaviti potrošni materijal i namiriti sva potraživanja za nesmetan rad te ustanove sa opredijeljenim novcem, ali da su godinama navikli da rade u takvim uslovima.

– Nije nam odobreno povećanje budžeta i nastavićemo da radimo kao i dosad. Novac za isplatu zarada ne predstavlja problem, ali izdaci za materijalne troškove, struju, grijanje, medicinski materijal znatno su veći od onoga sa čim mi raspolažemo. Tražili smo od Ministarstva rada dodatnih 100.000 eura za brigu o 100 socijalnih pacijenata i 40.000 od Ministarstva pravde za osuđenike koji kod nas borave i liječe se, ali još nijesmo dobili nikakav odgovor. Nadamo se da će tokom godine problem nedostatka novca biti riješen, kako bi Specijalna bolnica za psihijatriju mogla nesmetano da funkcioniše – ističe Čabarkapa. On je ponovio da sudsko odjeljenje ima 21 krevet, a u bolnici boravi i do 70 sudskih pacijenta, zbog čega je neophodna izgradnja i formiranje sudske bolnice u Crnoj Gori. Direktor Fonda zdravstva Sead Čirgić rekao je da su Specijalnoj bolnici Dobrota opredijeljena sredstva u iznosu od 2.828.749,92 eura, što je više za 223.503,92 eura u odnosu na početni budžet za 2018. godinu, odnosno za 73.630,22 eura u odnosu na rebalans budžeta za 2018. godinu.