19.mart – FORMIRANA KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

0
304

Osnivačka Skupština Komore fizioterapeuta Crne Gore se održala 19.03.2016.g. u prostorijama Fakulteta primijenjene fizioterapije. Statut Komore fizioterapeuta Crne Gore je, shodno Zakonu o zdravstsvenoj zaštiti, upućen 21.03.2016.g. Ministarstvu zdravlja u Vladi Crne Gore, na saglasnost. Statut Komore stupa na snagu danom saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Članstvo u Komori je obavezno za sve zdravstvene radnike koji imaju završenu stručnu kvalifikaciju u fizioterapeutskoj djelatnosti: doktor fizioterapije, master fizioterapije, specijalista primijenjene fizioterapije, Bachelor primijenjene fizioterapije, viši fizioterapeutski tehničar i fizioterapeutski tehničar, koji neposredno pružaju fizioterapeutske usluge na teritoriji Crne Gore.