20. oktobar – Rekonstruisani Centar za mentalno zdravlje – Kotor, počeo sa radom

0
14

Rekonstrukcijom Centra za mentalno zdravlje, koji se nalazi u okviru Doma zdravlja Kotor, zaokruženo je ulaganje u prostornu i tehničko-tehnološku modernizaciju te zdravstvene ustanove, ocijenio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Uz prisustvo predstavnika Ministarstva zdravlja i Opštine Kotor, kao i menadžementa i zaposlenih u DZ Kotor, rekonstruisani Centar za mentalno zdravlje zvanično je pušten u rad.

– Zahvaljujući, prije svega, viziji direktora DZ Kotor, dr Kumburovića, njegovim zavidnim organizacionim i menadžerskim sposobnostima, u Domu zdravlja Kotor stvoren je ambijent u kojem se pruža kvalitetna i efikasna zdravstvena zaštita, zasnovana na savremenim doktrinama medicine – rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, odgovornim i domaćinskim poslovanjem i pravilnim upravljanjem resursima, Dom zdravlja Kotor je finansiranje najvećeg dijela investicija i radova obezbijedio upravo iz sredstava ustanove. To, kako je istakao Šćekić, treba da bude pokazni primjer i ostalim menadžerima zdravstvenih ustanova, kako se racionalno i za prioritetne aktivnosti troše raspoloživi novac.

Dr Kumburović je kazao da je investicijom vrijednom oko 50 hiljada eura obuhvaćena  kompletna rekonstrukcija prostora površine 214 kvadrata, kao i nabavka savremene opreme.

– I ovaj projekat smo realizovali smo uz podršku Fonda za zdravstveno osiguranje, koji je za ovu namjenu opredijelio 20 hiljada eura, dok je preostalih oko 30 hiljada eura Dom zdravlja Kotor obezbijedio iz sopstvenih sredstava – naveo je dr Kumburović.

Prema njegovim riječima, realizacijom projekta, zaokružili su modernizaciju centralnog objekta Doma zdravlja Kotor. Podsjetio je da su u proteklom periodu u potpunosti rekonstruisali sve segmente ustanove i time značajno unaprijedili i uslove za rad zaposlenih, boravak pacijenata i kvalitet zdravstvenih usluga.

– U potpunosti su rekonstruisane i opremljene savremenom medicinskom opremom organizacione cjeline izabranih doktora za odrasle, djecu i žene, kao i specijalističke ambulante – istakao je dr Kumburović.

On je kazao da su unaprijeđeni uslovi za rad u Centru za ultrazvučnu i renbdgen dijagnostiku, laboratoriji, centrima za podršku, patronaži, novim sanitarnim vozilima obnovljen vozni park, uređen je i dvorišni prostor i parking u krugu Doma zdravlja.

Najavio je da im predstoji adaptacija objekta zdravstvene stanice u Risnu, za šta su opredijelili 150 hiljada eura.

– Uz podršku Fonda pokrenuli smo proceduru za nabavku savremenog 4D ginekološkog ultrazvučnog aparata, u vrijednosti od 40 hiljada eura, a iz sopstvenih sredstava nabavićemo ginekološku stolicu sa kolposkopom i ekranom koja će biti integrisana sa novim ultrazvukom, čija je vrijednost 20 hiljada eura – dodao je dr Kumburović.

Zahvaljujući se Vladi Crne Gore, Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje i Opštini Kotor istakao je da je posebno zahvalan svim zaposlenima, jer zajedno sa puno entuzijazma i profesionalizma unaprjeđuju, dograđuju i čuvaju Dom zdravlja.