23. mart – Značajna razmjena znanja i iskustava ljekara Crne Gore i Rumunije

0
254

3Ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović, sastao se sa ambasadorom Rumunije u Crnoj Gori, Ferdinandom Nagijem i naveo da će aktivnosti Ministarstva zdravlja u naredenom periodu biti usmjerene na unaprjeđenje uslova u zdravstvenim ustanovama i podizanje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga građanima. Prioriteti su, prema njegovim riječima, će biti doedukacija medicinskog kadra, reforma na svim nivoima zdravstvene zaštite i farmaceutske politike, rješavanje problema komplikovanih procedura nabavke ljekova.
Na sastanku je ocijenjeno da je razmjena znanja i iskustava među ljekarima i medicinskog osoblja ove dvije zemlje jako značajna. Ambasador Nagi pojasnio je da je u Rumuniji razvijen sistem porodičnog ljekara, čime su smanjeni troškovi, a poboljšan kvalitet zdravstvene zaštite. Sistem Hitne pomoći, koji je u Rumuniji na visokom nivou i zdravstveni turizam, precizirani su kao oblasti za potencijalnu saradnju dvije zemlje.
Ambasador Nagi je istakao da će našem zdravstvu članstvo u Evropskoj uniji pomoći, kao što je Rumuniji, jer ćemo imati veći pristup evropskim finansijskim fondovima, koji će se koristiti za uvođenje novih sadržaja i opreme, i dodao da i u Rumuniji, kao i u Crnoj Gori postoji problem odliva kadrova iz zemlje.