25. oktobar – Ulaganje u zdravlje djece predstavlja strateški prioritet Vlade

0
32

Višednevna ekspertska posjeta tima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za programe imunizacije u Crnoj Gori počela je sastankom sa ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem.

Tom prilikom ministar zdravlja je istakao da ulaganje u zdravlje djece predstavlja strateški prioritet Vlade Crne Gore.

– Već duži niz godina Crna Gora bilježi alarmantan pad u smislu obuhvata programa obavezne vakcinacije, poput MMR vakcine. COVID 19 pandemija je ovaj naslijeđeni kompleksni javno-zdravstveni problem učinila još većim i težim. Ulaganje u osnaživanje programa imunizacije, kako bi sačuvali živote i zdravlje nase djece, jedan je od prioriteta Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja – istakao je ministar Šćekić.

U tom smislu, prema njegovim riječima, Ministarstvo zdravlja planira intenziviranje aktivnosti u cilju podizanja obuhvata vakcinacije, shodno Nacionalnom akcionom planu koji je pripremljen uz angažman Instituta za javno zdravlje, a u skladu sa vizijom i principima Evropske agende za imunizaciju 2030.

Kao mehanizam za unapređivanje odgovornosti i redovnog praćenja sprovođenja imunizacije, planirano je uspostavljanje posebnog implementacionog aranžmana na visokom nivou. Rješenje za ovaj izazov iziskuje multisektorsku saradnju, punu političku posvećenost i podršku partnera – naglasio je ministar zdravlja.

On je iskazao zahvalnost timu SZO za kontinuiranu podršku, kao i očekivanje da će tokom ove posjete biti generisani dragocjeni inputi za definisanje konkretnih intervencija za podizanje obuhvata vakcinacijom.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori dr Mina Brajović i član ekspertskog tima SZO, program menadžer za imunizaciju za region Evrope, dr Sidarta Data uputili su pohvale ministru zdravlja za posvećenost promociji imunizacije i rješavanju ozbiljnog problema niskog obuhvata MMR vakcinacije u Crnoj Gori, kroz insistiranje na sistemskim intervencijama, institucionalnim i održivim rešenjima, koja pretpostavljaju političku podršku i sinergijsku akciju svih relevantnih činilaca u društvu.