26. jun – Farmakoterapija u tretmanu bolesti zavisnosti od droga – Međunarodni standardi

0
320

U hotelu Ramada je održan dvodnevni seminar na temu Farmakoterapija u tretmanu bolesti zavisnosti od droga – Međunarodni standardi. Seminar je organizovalo Ministarstvo zdravlja Crne Gore u saradnji sa Kancelarijom za drogu i kriminal Ujedinjenih nacija, povodom 26. juna – obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv droga. Na seminaru su eksperti UNODC-a prezentovali Međunarodne standarde u liječenju bolesti zavisnosti od droga. Jedan od predavača je bio renomirani UN ekspert prof. dr Icro Maremanni.

Stručni skup je realizovan u okviru kontinuirane uspješne saradnje Ministarstva zdravlja sa UNODC-om i u funkciji je transfera međunarodnih dobrih praksi i aktuelnih trendova u farmakoterapiji bolesti zavisnosti od droga, u naš zdravstveni sistem.
Ovom aktivnošću, Ministarstvo zdravlja, u okvirima svojih resornih nadležnosti doprinosi sveukupnim naporima koji se u Crnoj Gori sprovode u oblasti sprečavanja zloupotrebe droga.