7. septembar – OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN FIZIOTERAPIJE POKRETANJEM ČASOPISA FIZIOTERAPEUT

0
376

8. septembar je Međunarodni dan fizioterapije – označava jedinstvo i solidarnost
globalne zajednice fizikalne terapije i predstavlja priliku za prepoznavanje posla koji
fizioterapeuti obavljaju za svoje pacijente i zajednicu.
Udruženje fizioterapeuta Crne Gore, povodom 8. septembra Međunarodnog Dana
fizioterapije, objavilo je prvi broj časopisa “Fizioterapeut”, koji je promovisan na
press konferenciji u Institutu “Dr Simo Milošević” u Igalu koja je održana u Igalu
07.09.2016.godine.
Ovogodišnja tema Dana fizikalne terapije “Dodaj život godinama” treba da naglasi
važnu ulogu fizioterapeuta u promovisanju aktivnog starenja, odnosno u promovisanju fizičke aktivnosti i zdravog načina života.
Obilježavanje Međunarodnog Dana fizioterapije u Institutu, kući koja zapošljava
najveći broj fizioterapeuta u Crnoj Gori, postala je tradicija, kazala je medicinska
direktorica Instituta, dr Marina Delić. – Institut je najveća kuća za multidisciplinarnu
rehabilitaciju i fizikalnu medicinu, koja je od samog svog početka prepoznala značaj
multidisciplinarnosti i multiprofesionalizma, koji ju je izdvojio od svih ostalih i
postavio na prepoznatiljivu i lidersku poziciju na polju fizikalne i rehabilitacione
medicine – kazala je dr Delić. Ona se osvrnula na razvoj fizikalne medicine u
Institutu, napomenuvši i osnivanje tadašnje Više fizioterapeutske škole u sklopu
Instituta, koji daje podršku u izdavanju ĉasopisa, entuzijazmu i dobroj energiji svih
fizioterapeuta.
Direktorica direktorata u Ministarstvu zdravlja, dr Mira Dašić Jovanovski kazala je da
Međunarodni Dan fizioterapije, koji se obilježava svake godine 8. septembra,
predstavlja priliku za promociju fizioterapeutske struke i podizanje svijesti o
djelotvornosti i uspjehu fizioteraputa u prevenciji i lijeĉenju razliĉitih oboljenja kroz
cijeli životni vijek čovjeka.