Adriatik forum posvećen dijabetesu

0
704

U periodu od 9-11. maja ove godine u hotelu „Iberostar Bellevue”, Bečići održan je Adriatik forum posvećen dijabetesu. Organizatori pomenutog foruma, na kome su učešće uzeli i međunarodni predavači, je renomirana farmaceutska kompanija SANOFI. Forum je okupio stručnjake iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. Skup je otvorio i učesnike pozdravio dr Sreten Kavarić, mr sc med., internista endokrinolog iz Kliničkog centra Crne Gore. U petak, prvog dana foruma, tema je bila „Potrebe i pristupi liječenju dijabetesa tipa 1 (T1DM) u jadranskom regionu”. U okviru pomenute sesije predavanja su održali prof. dr Tadej Battelino, iz Kliničkog centra Ljubljana i doc. dr Goran Petrovski, dijabetolog iz Skoplja.

Drugog dana foruma održane su tri sesije. Prva sesija za temu je imala pitanje „Da li nove opcije liječenja mijenjaju ulogu insulina u algoritmu liječenja dijebetesa tip 2 (T2DM)?” U okviru ove sesije, kojom je predsjedavao akademik prof. dr Nebojša Lalić, načelnik Odeljenja za metaboličke poremećaje u dijabetesu Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije, predavanja su održali: akademik prof. dr Dragan Micić, sa Institut za endokrinologiju kliničkog centra Srbije, doc. dr sc Dario Rahelić, predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma i doc. dr Andrej Janež, iz Kliničkog centra Ljub­ljana.

Druga sesija Jadranskog foruma, kojom je predsjedavao dr Micić, bila je posvećena „Uticaju procesa liječenja dijabetesa na kardiovaskularni sistem”. U okviru ove sesije učešće su uzeli prof. dr Nebojša Lalić i Marica Jandrić Balen, prim. dr med., specijalista endokrinolog i dijabetolog iz Hrvatske.

Doc. dr Andrej Janež predsjedavao je trećom sesijom koja se bavila „Određivanjem terapije kod dijebetesa tipa 2 pomoću ljekova koji pojačava lučenje insulina koji se iz crijeva oslobađa u krvorok”. Stručna predavanja na ovu temu održali su prof. dr Lea Smirčić Duvnjak iz Hrvatske, doc. dr Andrej Zavratnik i dr med. Matjaž Vrtovec iz Slovenije.

Program Adriatic foruma posvećenog dijabetesu zatvo­ren je panel diskusijom kojom je predsjedavao dr Goran Petrovski. Diskusija na kojoj su učestvovali: dr med. Bojan Vuković, dr sc Maja Cigrovski Berković, prof. dr sc Dubravka Jurišić Eržen i Janez Zaletel dr med. spec. Internista, za temu je imala „Izazove postizanja optimalnih rezultata insulinske terapije i perspektive i brige pacijenta”.