Analgosedacija u modernoj stomatologiji

0
512

Dr Dejan Leković spec. anesteziog

Klinički centar Crne Gore

 

Šta je analgosedacija?

To je anesteziološka metoda uvođenja pacijenta u  stanje u kome ne osjeća strah i anksioznost, relaksiran je, nema bola, a postiže se pomoću farmakoloških sredstava (analgetika i sedativa). Metodu izvodi  doktor specijalista anesteziologije.

Zašto analgosedacija?

Zato što ima pacijenata koji se manje ili više plaše stomatoloških intervencija a neki to čak ispoljavaju i akutnim napadom panike. Takođe, pacijenti koji imaju lakšu ili težu hroničnu bolest, zahtijevaju prisustvo anesteziologa i aktivnu medikamentoznu potporu u toku stomatoloških intervencija.

Koje su indikacije i kontraindikacije za analgosedaciju?

Uplašeni pacijenti, koji slabo tolerišu anksioznost i potencijalni bol kod veoma dugih i opsežnih stomatoloških intervencija.

Alergije na farmakoterapijska sredstava, neka rijetka oboljenja poput miastenije gravis, akutne porfirije…

Kako se postiže analgosedacija?

Pošto se anesteziolog upozna sa pacijetom i sazna razloge zašto želi analgosedaciju, i da li su prisutna neka akutna ili hronična oboljenja i alergije, pristupa se sljedećim postupcima:

Uspostavi se venski put tj. plasira se tanka plastična  igla (po tipu Braunill) u neku od vena na ruci, i to je jedino što izaziva svjestan bol – za nekoga čak ni to nije nikakav bol.

Daje se venskim putem sedativ tj. sredstvo koje vrši anksiolizu, psihički opušta pacijenta, čini ga relaksiranim i nezainteresovanim, a takođe izaziva anterogradnu amneziju, tj. pacijent se ne sjeća prethodne intervencije. U zavisnosti od doze, pacijent može i da se uspava, ali za to nema potrebe.

Potom se daje lijek protiv bolova, analgetik, u odgovarajućoj dozi.

Zatim stomatolog primijeni i lokalnu anesteziju na odgovarajućem mjestu u ustima pacijenta.

Uz monitorizovanje vitalnih hemodinamskih parametara, pacijent je potpuno bezbjedan i oslobođen svakog straha i bola. Po potrebi stomatolog ponavlja lokalnu anesteziju kao i  primjenu ljekova. Veoma je važno da je svijest pacijenta sve vrijeme potpuno očuvana.

Koja je uloga anesteziologa u modernoj stomatologiji?

Ranije se za olakšavanje  dugih i bolnih stomatoloških procedura koristio anesteziološki  gas azot oksidul N2O, koji je aplikovan pacijentima preko maska za disanje, i tu proceduru je obavljao sam stomatolog. Postupak je napušten  zbog sigurnosti pacijenta kao i zbog puno komfornije, brže i sigurnije venske aplikacije ljekova za anagosedaciju pod kontrolom anesteziologa, kao i monitorizovanja i praćenja vitalnih funkcija pacijenta koje takođe vrši anesteziolog. Razvojem moderne anesteziologije metoda analgosedacije je postala potpuno sigurna i rutinska procedura koja se može primijeniti kod gotovo svakog pacijenta.