ERASMUS + KA2 projekat

0
551

Prof. dr Danko Živković

Medicinski fakultet, Univerzitet u Podgorici

 

ERASMUS + KA2 projekat:

“Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP”

(Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama zapadnog Balkana)

 

U cilju bolje edukacije  zdravstvenih radnika   27.11.2018. u  Beogradu je   započeo sa radom međunarodni projekat  u sklopu aktivnosti ERASMUS + KA2 projekat: “Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries -HEPMP”  (Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama zapadnog Balkana).

Ciljevi projekta HEPMP su: jačanje kapaciteta visokog obrazovanja u oblasti medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana, edukacija zdravstvenih radnika u oblasti medicine bola, usavršavanje kurikuluma subspecijalizacije Medicine bola na postdiplomskim studijama, kao i razvoj obrazovnog programa iz oblasti medicine bola na osnovnim studijama Medicinskog fakulteta, te uspostavljanje akademske mreže i poboljšanje stručne saradnje uz pomoć savremenih tehnologija (internet, telemedicina, itd.). Navedeni ciljevi proizašli su iz činjenice da je bol vjerovatno jedan od najstarijih i najuniverzalnijih oblika stresa i jedna od najranijih patnji čovječanstva. Pratilac je mnogih bolesti i stanja i uprkos naporima i činjenici da je star koliko i samo čovječanstvo, bol niti je dovoljno shvaćen niti ga je moguće kontrolisati u potpunosti, a svijest zdravstvenih radnika o značaju liječenja bola je na niskom nivou.

Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”, Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Medicinski faklutet Univerziteta u Rijeci, Medicinski fakultet Univerziteta u Firenci i Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani.

U prvoj godini, učesnici  projekta su boravili na Univerzitetima   programskih zemalja   radi   što bolje edukacije i razmjene   iskustava iz medicine  bola. Održana su tri sastanka –  u Ljubljani, Rijeci i Firenci.

Zašto  HEPMP projekat?

 • Bol je vjerovatno jedan od najstarijih i najuniverzalnijih oblika stresa, i jedna  od najranijih patnji covjecanstva.
 • Pratilac je mnogih  bolesti i stanja, kao što su: reumatoidni arthritis, post-herpetična  neuralgija, degenerativno stanje kičme, osteoarthritis, AIDS, migrena, dijabetesna  neuropatija  i fantomski bol, kao i rak.
 • U ekonomskoj sferi  se procijenjuje  da troškovi lijčenja  pacijenata  sa hroničnim  bolovima  premašuju ukupne troskove liječenja  bolesnika  sa srčanim oboljenjima, rakom i AIDS-om.
 • Produžena bol je jedan  od  glavnih  uzroka  odsustva sa posla, bolovanja, penzionog invaliditeta, otpremnina  i niske produktivnosti. To je problem   javnog zdravlja  zbog njegove prevalencije, visokih troskova i negativnog uticaja  na kvalitet života pacijenata  i njihovih porodica.
 • Uprkos naporima i činjenici da je star koliko i samo čovječanstvo, bol niti je shvaćen  niti ga je  moguće  kontrolisati u potpunosti.
 • Među zdravstvenim radnicima vlada niska svijest  o važnosti liječenja bola.
 • Broj ljekara obučen  za medicinu bola  je nedovoljan. Moramo  unaprijediti  znanje  o bolu i podizati svijest o značaju  ovog problema, kako stručnjaka – zdravstvenih  radnika, tako društva u cjelini.

 Ciljevi  projekta HEPMP

 • Jacčanje kapaciteta za visoko obrazovanje u oblasti medicine  bola  u zemljama Zapadnog Balkana.
 • Razvijanje pružanja usluga medicine bola u zemlji, pružanjem kvalifikovanog i obučenog osoblja.
 • Podržavanje operacionalizacije nedavno uspostavljenog obrazovnog programa  u obliku specijalizacije iz oblasti medicine bola i mogućnosti razvoja dodiplomskih obrazovnih programa.
 • Uspostavljanje akademske mreže i poboljšanje strućne saradnje uz pomoć   savremenih tehnologija (internet, telemedicina i td).

 Zadaci  projekta

Zadaci  Univerziteta zemalja  Evropske unije

 • Pomoć u analizi trenutne situacije u ovoj oblasti u zemljama Zapadnog Balkana.
 • Definisanje mogućih promjena koje bi donijele poboljšanje i uvođenje u nastavni plan  i program  medicine bola  na dodiplomskim  i poslijediplomskim studijama.
 • Obuka predavaća iz zemalja Zapadnog Balkana u zemljama  Evropske unije.

Zadaci  Univerziteta  partnerskih  zemalja

 • Modernizacija postojećeg kurikuluma  specijalizacije iz oblasti medicine bola. .Usklađivanje  postojećeg  nastavnog  plana i programa  poslijediplomskih  studija  iz oblasti  medicine bola  sa programom Evropske federacije Bola (European Pain Federation –EFIC).
 • Razvijanje predavanja  u okviru predemeta medicina  bola  na nivou dodiplomskih studija.
 • Razvijanje web platformi za zajedničko  učenje  i komunikaciju za profesionalce  koji se bave  medicinom bola.
 • Organizovanje kurseva  medicine bola  za doktore u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 • Razvijanje pisanog materijala (knjige, brošure, flajeri )  za cjeloživotno učenje.
 • Uspostavljanje akademske mreže profesionalaca   i univerziteta  u oblasti  medicine bola.

Koordinator projekta

Prof. dr Predrag Stevanović  –  Profesor anesteziologije, intenzivnog liječenja i terapije bola. Šef katedre medicine bola, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Kliničko-bolnički centar „dr Dragiša Mišović – Dedinje“, Beograd, Srbija

Prof. dr Predrag StevanovićKoordinator projekta, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Jasna JevđićMedicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Radisav ŠćepanovićKliničko-bolnički centar „dr Dragiša Mišović – Dedinje“

Prof. dr Danko Živković  – Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici

Prof. dr Jasmina SmajićMedicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Prof. dr Darko GolićMedicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Prof. dr Anđelo Rafaele De Gaudio – Medicinski fakultet Univerziteta u Firenci

Prof. dr Maja Šoštarić  – Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani

Prof. dr Željko Župan – Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci