Crna Gora obilježila 24.mart – Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

0
473

Svjеtski dan borbe protiv tuberkuloze obilježava se 24. marta, sa ciljem da se podigne svijest o ovoj bolesti, koja predstavlja globalni zdravstveni problem. Crna Gora se pridružuje svjetskoj kampanji, koja se ove godine obilježava pod sloganom „Zajedno protiv tuberkuloze“. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), trenutno u svijetu od tuberkuloze boluje oko tri milijarde ljudi, godišnje oboli oko devet miliona, a dva miliona umre. Crna Gora je, prema kriterijumima za evropski region, po broju oboljelih od tuberkuloze u grupi zemalja sa niskom stopom obolijevanja – do 20 oboljelih na 100 hiljada stanovnika. Crna Gora je, prateći dinamiku ove bolesti u svijetu i kod nas, od 2007. do 2012. godine, realizovala Projekat UNDP-a o praćenju i kontroli tuberkuloze u našoj zemlji. Ministarstvo zdravlja je donijelo Nacionalni program kontrole tuberkuloze u Crnoj Gori 2012- 2017. godine, kojim se implementira globalna strategija u skladu sa svim aktuelnim zakonima u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Nacionalni program obuhvata sve aspekte za kontrolu i praćenje tuberkuloze u našoj zemlji, koji podrazumijevaju kvalitetnu dijagnostiku i adekvatno savremeno liječenje svih oboljelih od tuberkuloze o trošku države, kontinuirano snabdijevanje ljekovima – tuberkulostaticima, zatim razvoj i uvodjenje svih modernih metoda i najsavremenije terapije u borbi sa ovom bolešću i uskladjivanje sa Programom HIV-AIDS. Programom su precizne i preventivne mjere, koje su izuzetno bitne za borbu sa ovom bolešću, kao i petogodišnji Plan aktivnosti za praćenje multirezistentnih formi tuberkuloze, poboljšanje saradnje sa svim institucijama i sistemima, vezanim za grupe visokog rizika (zatvori, izbjeglice…) i doprinos jačanja zdravstvenog sistema, baziran na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja ima izuzetno značajno mjesto u ovom programu. Ministarstvo zdravlja je tokom realizacije Nacionalnog programa kontrole tuberkuloze u trajanju od pet godina sve aktivnosti prilagodilo funkcionisanju zdravstvenog sistema u Crnoj Gori i imenovalo Specijalnu bolnicu za plućne bolesti »Dr Jovan Bulajić« Brezovik za Nacionalni centar za liječenje i kontrolu tuberkuloze u Crnoj Gori. U Brezoviku je uspostavljen Nacionalni registar oboljelih od tuberkuloze i oformljena Nacionalna laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze. Bolnica Brezovik sa svim ATD-ima, domovina zdravlja, ima razvijenu mrežu i odličnu saradnju, tako da su svi pacijenti iz ove populacije redovno praćeni. Prema detaljnim statističkim podacima, od uvođenja navedenog Nacionalnog programa, broj oboljelih od tuberkuloze je iz godine u godine u padu, tako da je 2013. godine otkriveno 120 oboljelih od tuberkuloze, 2014. godine 113 oboljelih, 2015. godine 80, dok je do marta 2016. godine dijagnostikovano 17 novih slučajeva obolijevanja od tuberkuloze. Ovi podaci ukazuju da je program izuzetno kvalitetan i da se njegovom primjenom postižu dobri rezultati, jer je smanjenje broja oboljelih postepeno i kontinuirano. Ministarstvo zdravlja Crne Gore potpisnik je Barselonske deklaracije, koju je potpisalo 95 zemalja i koja konkretno znači formiranje nove globalne parlamentarne grupe, čija funkcija je sprovodjenje efikasne borbe protiv tuberkuloze. Potpisivanjem Barselonske deklaracije naša zemlja je uključena u svjetski globalni projekat, čiji je konačni cilj eradikacija ove teške bolesti.

PR služba Ministarstva zdravlja