Dječja hirurška klinika

0
3685

[heading size=”5”]Predstavljamo: Klinički centar Crne Gore, Institut za bolesti djece [/heading]

djecjaOdjeljenje dječje hirurgije, u sklopu Instituta za bolesti djece, formirano je 15. aprila 1962. godine, a zvanično otvoreno 29. novembra iste godine. Ovo odjeljenje formirala je dr Jelena Đoković, koja je došla sa Instituta za majku i dete – Novi Beograd, a po nalogu prof. Vukana Čupića, i uz podršku UNICEF-a.

– Hirurška klinika je sastavna jedinica Instituta za bolesti djece i čine je: Odjeljenje dječje hirurgije, dječje otorinolaringologije, dječje oftalmologije, Odjeljenje operacionog bloka, kao i Odjeljenje dječje ortopedije koje je u procesu formiranja. Na Odjeljenju dječje hirurgije radi sedam dječijih hirurga od kojih je jedan subspecijalista ortopedije – navodi naš sagovornik, direktor Klinike za dječju hirurgiju dr Arif Bajmak.

Na klinici rade veoma stručni ljekari koji su u svakom trenutku spremni da pruže pomoć mališanima.

Ljekari koji rade na klinici su specijalisti dječje hirurgije koji se bave opštom dječjom hirurgijom. Odjeljenje otorinolaringologije ima troje specijalista, a na Odjeljenju dječje oftalmologije rade dva specijalista. Hiruršku kliniku opskrbljuju ostale službe Instituta za bolesti djece: Služba anestezije i reanimacije u kojoj rade specijalisti dječje anestezije i reanimacije, Odjeljenje intenzivne njege i terapije i ostala odjeljenja. Na dječjoj hiruškoj klinici godišnje se izvede oko 1300 operacija u opštoj anesteziji, i oko 300 operacija u lokalnoj anesteziji, a obavi se oko 28 000 specijalističkih pregleda.

Uslovi u kojima rade, pomažu i zbrinjavaju djecu su solidni. Oprema u operacionom bloku zadovoljava sve potrebe za nesmetano odvijanje rada. Hirurški instrumenti su novijeg datuma i prilagođeni su operativnim zahvatima kod djece. Oprema za anesteziju je od renomiranih svjetskih proizvođača. Laparoskopski stub je kompatibilan sa ostalom opremom koja se koristi za minimalnu invazivnu hirurgiju kod djece. Prije mjesec dana, zahvaljujući razumjevanju uprave Kliničkog Centra, koja je sredstva od donacija opredijelila za djecu, nabavljena je nova oprema za urološku endoskopiju (cistoskop sa pratećim instrumentima).

Da je osoblje klinike stručno i savjesno u obavljanju svog posla, kao i da na klinici sve funkcioniše kako treba najbolje pokazuje činjenica da ne postoji lista zakazivanja koja je mjesecima unaprije popunjena, već se svi pregledi obavljaju odmah.

U radu ne nailazimo na neke veće probleme, ali kao i u svakom poslu, a posebno ovom koji je jako osjetljiv jer su u pitanju djeca, pojave se povremeno problemi koji se, zahvaljujući razumijevanju, prije svega menadžmenta Kliničkog centra Crne Gore i Instituta za bolesti djece, rješavaju u hodu. Posebno je važno uspostavljanje odnosa razumijevanja sa roditeljima, jer su emocije znatno izražene kada se radi o bolesnom djetetu. Moram naglasiti da mi nemamo listu čekanja za pregled kod naših specijalista, a pogotovu ne za hitne slučajeve. Takođe, vrijeme čekanja za elektivne hirurške intervencije je veoma kratko i ono je vezano za preoperativnu pripremu koja je propisana svjetskim standardima.

Ekipa stručnih ljekara, koju uglavnom čine ljekari starije generacije, prepoznatljiva je među kolegama u regionu i svijetu, prije svega po neonatalnoj hirurgiji.

-Već trideset godina kod nas se radi neonatalna hirurgija – hirurgija novorođenčadi koja su rođena sa anomalijama. Ako se ove operacije ne obave odmah po rođenju bebe, preživljavanje je nemoguće. Dobra organizacija, uhodanost operativne ekipe, preoperativna dijagnostika i priprema bebe za hiruršku intervenciju, kao i postoperativna terapiji i njega djeteta na odjeljenju neonatologije, čine ključ uspjeha neše ekipe. S obzirom da su svi ljekari na dječjoj hirurgiji, opšti dječiji hirurzi, moramo se baviti i problemima abdominalne, torakalne, plastične hirurgije i urologije kog djece, jer se kolege ovih specijalnosti u Crnoj Gori bave odraslom populacijom, ne i djecom- kaže dr Bajmak.

Zaposleni ljekari u toku su sa svim novitetima iz oblasti dječje hirurgije koje, u obimu koji je moguć, primjenjuju poboljšavajući život najmlađe populacije. Da bi se kontinuitet napretka nastavio, dr Bajmak ističe da je školovanje kadra, odnosno obuka mladih ljekara o subspecijalističkim problemima u dječjoj hirurgiji prioritetna potreba, jer da bi se formirao jedan kvalitetan dječji hirurg potrebno je 8 do 10 godina obuke.

– Posljednjih godina radi se minimalna invazivna hirurgija kod djece, koja obuhvata laparoskopiju i endoskopsku urologiju. Što se tiče dječje ORL i maksilofacijalne hirurgije, pored hitnih intervencija i isplaniranih elektivnih intervencija,  rade se i endoskopske metode kao što su: FES, fleksibilna rinofaringoskopija i rigidna bronhoskopija. Uspješno je započet i realizuje se projekat kohlearnog implanta.

– Odjeljenje dječje oftalmologije, pored dijagnostike urođenih anomalija oka, kao i njihovog konzervativnog liječenja, obavlja njihovu korekciju operativnim liječenjem koje zahtjeva visok stepen obučenosti i preciznosti.

– Što se tiče dječje ortopedije, kod nas se radi sva mekotkivna trauma ekstremiteta kod djece, kao i neke od urođenih deformiteta lokomotornog sistema, ističe dr Bajmak.

Da imaju sjajnu saradnju sa kolegama iz cijelog svijeta najbolje pokazuju stručni skupovi, konferencije i simpozijumi na kojima su rado viđeni gosti i učesnici.

– Sa kolegama iz okruženja i inostranstva imamo izuzetno dobru saradnju. Najizraženija je sa kolegama iz Srbije, gdje smo pretežno i školovani, i odakle nam dolaze konsultanti -subspecijalisti iz određenih oblasti. Odličnu saradnju imamo i sa kolegama iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Redovno organizujemo međusobne stručne skupove na kojima razmjenjujemo iskustva.

Naši ljekari su članovi Evropskog i Svjetskog udruženja pedijatrijskih hirurga, te redovno prisustvujemo kongresima i radionicama koja ova udruženja organizuju. Trenutno se naša doktorka, mladi specijalista dječje hirurgije, nalazi na šestomjesečnoj obuci u Sinsinatiju (SAD). Sredinom aprila naša dva specijalista učestvovala su na stručnom skupu koji organizuje EUPSA u Rigi (Litvanija), donijevši najnovije svjetske stavove za rješavanje traume kod djece. Na tom skupu prihvaćena je naša kandidatura za domaćina takvog skupa 2016. godine. Takođe, za oktobar mjesec tekuće godine, zajedno sa kolegama iz Švedske, planira se organizovanje radionica za neoperativno rješavanje VUR-a kod djece.

Stručno osoblje  Klinike za dječju hirurgiju,  na čelu sa dr Bajmakom, nastaviće predano i vrijedno da obavlja svoj posao u nadi da će da izmami što više osmjeha na malim, zdravim dječjim licima.