DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI U PLAVU

0
552

19Davanje krvi u humane svrhe je najmoralnija i najznačajnija aktivnost čovjeka, svjesno usmjerena na pružanju pomoći nepoznatom ljudskom biću. Niko od nas ne zna kada će mu zatrebati tuđa pomoć. Najvrednije što jedan čovjek može dati su suze i krv. Svako zna da krv život znači, ali mnogi od nas nijesu dobrovoljni davaoci krvi. Često zaboravljamo da je svako od nas potencijalni primalac krvi a samo smo neki dobrovoljni davaoci.

Bazični principi davalašta krvi zasnivaju se na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, direktivama Evropske unije, preporukama Savjeta Evrope i Evropskog parlamenta

Osnovni principi dobrovoljnog davalaštva krvi su: – princip samodovoljnosti nacije u snabdijevanju krvlju i produktima od krvi; – dobrovoljno, anonimno i neplaćeno davalaštvo krvi; – jednaka briga o svim o primaocima i davaocima krvi; – jednaka dostupnost krvi istog kvaliteta svim građanima kojima je potrebna.

Najkraće rečeno, dobrovojno davanje krvi je: dobrovoljno i neplaćeno davanje krvi, plazme ili ćelijskih komponenti svojom voljom nepoznatom primaocu i kada se za to ne prima nikakva nadoknada, bilo novčana ili neka koja se može smatrati zamjenom za novac.

Na području opštine Plav, sve do 2010. godine, nije bilo organizovanog dobrovoljnog davanja krvi. Davanje krvi u humane svrhe se odvijalo uglavnom po dobro poznatom principu, da se krv daje samo u “izuzetnim” situacijama kada smo na to prinuđeni, tj. kada nam je neko od rodbine, prijatelja ili komšija doživio neku nesreću ili se nalazi na operaciji. Bilo je pojedinaca koji su samoinicijativno odlazili u Službu za transfuziju u Beranama i davali krv u akcijama koje je organizovao neko drugi. Takođe, po preporuci zdravstvenih radnika Doma zdravlja, ili na osnovu javnog poziva za davanje krvi u pojedinačnim situacijama ili u slučajevima većih nesreća, određeni broj građana sa našeg područja, naročito oni sa rjeđim krvnim grupama su se odazivali i u Opštoj bolnici u Beranama davali ovu dragocjenu tečnost.

Ovakav način davanja krvi se nije mogao smatrati kao organizovani oblik dobrovoljnog davalaštva krvi.

Manja grupa entuzijasta iz Doma zdravlja Plav, kao i jedan mali broj građana opštine Plav, bili su svjesni da je ovako haotično stanje u izuzetno važnoj humanoj i volonterskoj aktivnosti neodrživo i da se na ovom planu mora hitno djelovati.

Osnivanje Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Plav

Krajem 2009. godine krenulo se ka osnivanju Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Plav (održana je osnivačka Skupština, formirani organi, usvojena potrebna akta, izvršena registracija i sl.) i već početkom aprila mjeseca 2010 . godine je organizovana i prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u opštini Plav, kojoj se poslije kratke kampanje odazvao značajan broj građana, i njih 41 je dalo krv.

Ova akcija je organizovana u neposrednoj saradnji sa Službom za transfuziju Opšte bolnice Berane, dok je tehničku podršku pružio Dom zdravlja Plav (prostorije, kreveti, hrana, piće i sl.) a dio zdravstvenih radnika iz ove ustanove je bio angažovan za sve one vrste poslova koji su uslov za uspješno odvijanje ovakvih akcija.

Aktivnosti Udruženja u periodu 2010 -2015

U periodu od aprila 2010. do februara 2011. godine, mnogo se radilo na edukaciji građana o značaju dobrovoljnog davanja krvi, kao i na motivaciji za dobrovoljno davanje krvi, a posebna aktivnost je bila usmjerena na uključivanje u ove akcije ljudi koji nikada prije nijesu davali krv.

Nakon desetomjesečnih aktivnosti organizovana je 16.02.2011. god. i druga Akcija dobrovoljnog davanja krvi, na kojoj je 63 građana Plava dalo krv.

Godinu dana nako druge akcije, tj. 23.01.2012. godine je organizovana i treća Akcija. Od ovog datuma svake godine krajem februara organizuje se TRADICIONALNA AKCIJA DAVANJA KRVI U PLAVU a povodom obilježavanja godišnjica od nesreće na Bioču koja se desila februara 2006.g. U trećoj Akciji 66 dobrovoljnih davalaca krvi je dalo krv. – Četvrta Akcija je održana 23. januara 2013. godine, krv je dalo 65 dobrovoljnih davalaca. – Peta akcija je održana 23. januara 2014. Godine, krv je dalo takođe 65 dobrovoljnih davalaca.

Upravni odbor Udruženja, analizirajući svoj četvorogodišnji rad i konstatujući neosporno dobre rezultete u prvim godinama rada, smatrao je da se na ovom planu može još mnogo toga uraditi . Analizom starosne strukture dobrovoljnih davalaca krvi u prethodnom periodu utvrđeno je da se najveći broj davalaca krvi nalazi u srednjim godinama (od 40-60 godina starosti) i da se mora pod hitno raditi na podmlađivanju dobrovoljnih davalaca i povećanju broja novih davalaca krvi.