Dodjela nagrada Ljekarske komore za 2016. godinu

0
747

lj kGodišnje nagrade Dr Ranko Zogović se dodjeljuju jednom doktoru za poseban doprinos u radu i afirmaciji humanih načela profesije i jednoj zdravstvenoj ustanovi za poseban doprinos u radu zdravstvene službe. Razmatrajući dospjele predloge komisija za dodjelu nagrada je jednoglasno donijela odluku da se godišnja nagrada dodijeli dr Dragoljubu Kastratoviću spec. opšte hirurgije i supspec. hepatobilijarne hirurgije, koji je zaposlen u KCCG, a za najbolju zdravstvenu ustanovu u 2016. godini Ljekarska komora je proglasila Institut dr Simo Milošević – Igalo, jedan od najvećih i najpoznatijih centara za multidisciplinarnu rehabilitaciju, fizikalnu i preventivnu medicinu. Nagradu u ime ove ustanove primila je direktorica dr Marina Delić.

Dr Đoko Jočić, predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, pozdravljajući prisutne na svečanosti povodom dodjele godišnje nagrade dr Ranko Zogović, doktoru pojedincu za poseban doprinos u radu i afirmaciji humanih načela profesije i zdravstvenoj ustanovi za poseban doprinos u organizovanju i radu zdravstvene službe naglasio je:

– Na kraju kalendarske godine moramo se osvrnuti na naš rad, na naše uspjehe i na propuste u našem radu. Crnogorska medicina je napravila krupne iskorake na planu medicinske struke i nauke. Usvojila je najsloženije dijagnostičke terapijske procedure koje se rade u najsavremenijim svjetskim centrima. Propusti u radu se dešavaju kod nas i u zemljama sa daleko razvijenom medicinom. Doktor je često prinuđen da bez odlaganja, u cilju spašavanja života ugroženog pacijenta, preduzme hitne mjere na osnovu sopstvene procjene, na osnovu znanja i iskustva bez mogućnosti konsultacija. Kod nepovoljnog ishoda liječenja pokreću se sudski sporovi koji dugo traju, a pojedina sredstva informisanja sude, osuđuju i presuđuju. Permanentno stručno usavršavanje i praćenje savremenih medicinskih dostignuća, uz obavezu da se primjenjuje u praksi, imperativ je svakog doktora, člana komore i uslov za dobijanje licence iz prakse, koja je dokaz praćenja savremenih medicinskih dostignuća i koja doktorima koji posjeduju ovu licencu, shodno zakonskom rješenju i normativnim aktima komore, obezbjeđuje mjesto u stručno rukovodnim procesima.

U cilju stvaranja uslova za dobijanje ove licence, komora u saradnji sa specijalističkim udruženjima, institucijama i farmaceutskim kompanijama, organizuje stručne i edukativne skupove koje nadležna komisija kategoriše prema pravilniku. Krajem ovoga mjeseca održaće se izborna skupština Ljekarske komore u kojoj će paricirati doktori medicine – najavio je dr Jočić.

Ministar zdravlja dr sci Kenan Hrapović čestitao je dobitnicima nagrade za 2016. godinu.

– Modernizovanjem, izgradnjom i adaptacijom zdravstvenih ustanova, nabavkom najsavremenije i sofisticirane opreme, razvojem medicinske tehnologije i edukacijom kadra, radi se na unapređenju i podizanju kadra  i podizanju kvaliteta, efikasnosti i sigurnosti zdravstvene zaštite građana. Unapređenje stručnog znanja i razvijanje specifičnih znanja i vještina  kroz edikaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, jedan je od prioriteta ministarstva zdravlja u narednom periodu. U tom smislu Ljekarska komora ima važan zadatak da pored zaštite profesionalnih interesa i jačanja profesionalne medicinske etike učestvuje u organizovanju kontinuirane medicinske edukacije, jer na njima počiva zdravstveni sistem.

Postojanje Ljekarske, Farmaceutske i Stomatološke komore,  koja je osnovana ovih dana, pokazuje veoma dobro koncipiranu zdravstvenu politiku i strateški pristup.

Dobitnicima ovogodišnjih priznanja čestitam i želim im i ubuduće puno uspjeha u radu i koristim priliku da pozdravim i da se zahvalim svim crnogorskim ljekarima i zdravstvenim radnicima na značajnom doprinosu na očuvanju i unapređenju zdravlja građana Crne Gore – rekao je ministar Hrapović.

Dr Vera Bojović, u ime Ljekarke komore je predstavila dosadašnji rad nagrađenih.

– Shodno pravilniku za dodjeljivanje nagrada za jednu kalendarsku godinu, razmatrajući dospjele predloge, komisija za dodjelu nagrada je na sjednici održanoj 14. decembra jednoglasno donijela odluku da se godišnja nagrada Dr Branko Zogović dodijeli dr Dragoljubu Kastratoviću spec. opšte hirurgije i supspec. hepatobilijarne hirurgije koji je zaposlen u KCCG. Rođen je 1951 u Andrijevici, a medicinski fakultet je završio u Beogradu 1975. godine, a 1987. godine je odbranio uže supspecijalizaciju iz oblasti hepatobilijarne praktične hirurgije. Od 32. godine radi u KCCG. Dobitnik je ordena rada, proglašavan je najboljim doktorom Kliničkog centra i dobitnik je 17-julske nagrade grada Andrijevice.

Institut Dr Simo Milošević – Igalo je osnovan 1949. godine od strane ministarstva zdravlja pod imenom Jadransko prirodno lječilište. 2014. godine Institut dobija nagradu Evropskog udruženja menadžera kao najbolja kompanija ove vrste u jugozapadnoj i centralnoj Evropi. Institut Igalo se bavi medicinskom rehabilitacijom, preventivnom medicinom i promocijom zdravlja. Pristup liječenju i rehabilitaciji bazira se na tri glavna principa i visoko specijalizovano i profesionalno osoblje u oblasti rehabilitacione medicine, primjenom prirodnih faktora ljekovitog blata, mineralne vode,  uz blagu mediteransku klimu sa optimalnom temperaturom i velikim brojem sunčanih dana, timskim radom i individualnom pristupu svakom korisniku. Od samog početka svog postojanja Institut je efikasno kombinovao moderno sa tradicionalnim uz dobre profesionalne programe medicinske rehabilitacije i medicinskog velnesa. Institut kao respektabilna zdravstveno turistička ustanova čiji, je brend prepoznatljiv ne samo u Crnoj Gori nego i na evropsko zdravstvenom tržištu, doprinosi ekonomskom napretku i razvoju ne samo lokalne zajednice nego i ukupnog zdravstva i turizma Crne Gore. Žiri za dodjelu nagrada Dr Branko Zogović je bez dileme ovoj uglednoj zdravstvenoj instituciji dodijelio ovo visoko priznanje.

                                                                                    Verica Pantelić