EDUKATIVNA RADIONICA ZA ODGOVORNE OSOBE NA POSLOVIMA FARMAKOVIGILANCE

0
406

Nakon održanih prezentacija uslijedila je diskusija, u kojoj su učesnici skupa predavačima postavljali pitanja, pružili značajne sugestije i predloge, sve u cilju unapređenja saradnje i zajedničkih aktivnosti u očuvanju javnog zdravlja.

Edukativna radionica za odgovorne osobe na poslovima farmakovigilance je bila jedinstvena prilika da se predstave dosadašnji rezultati CALIMS u oblasti farmakovigilance, sadašnje i buduće obaveze nosilaca dozvole i veledrogerija i prenesu dragocjena iskustva iz Hrvatske kao države članice EU, sa razvijenim sistemom farmakovigilance. Cilj radionice je povećati broj i kvalitet prijava od strane nosilaca dozvole, ukazati na značaj kontinuirane edukacije u ovoj oblasti i pripremiti teren za buduće djelovanje inspekcije u farmakovigilanci.

CALIMS će kroz brojne aktivnosti i dalje raditi na unapređenju saradnje sa svim učesnicima u sistemu farmakovigilance, što je preduslov efikasnog nacionalnog nadzora nad bezbjednom primjenom ljekova u Crnoj Gori.

Mr ph Maja Stanković, CALIMS