In memoriam – Dr Vukosav Vule Joksimović (1954 – 2020)

0
297

Primarius dr Vukosav Vule Joksimović – spec. fizijatar i subspecijalista sportske medicine,  preminuo je 28. decembra u 67. godini.

Doktor Joksimović rođen je 1954. godine u Beranama.

Medicinski fakultet završio je u Prištini, a specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu, kao i subspecijalizaciju iz sportske medicine za kolektivne sportove.

Radnu praksu je započeo kao ljekar opšte prakse u službama Opšte medicine i Medicine rada Medicinskog centra u Beranama. Pored toga, već tri godine radio je kao predavač u Srednjoj medicinskoj školi u Beranama.

Od 1993. godine radi u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije u Domu zdravlja Dr Nika Labović u Beranama, a od 2001. godine u Službi fizikalne medicine u Opštoj bolnici u Beranama.

Zvanje primarijusa dobio je 2007. godine, od kada je radio i kao stručni saradnik-asistent na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, na predmetu medicinska rehabilitacija.

Doktor Joksimović iza sebe je ostavio suprugu Mariju koja je specijalista pedijatar, i troje djece – Vasilija, Danila i Emiliju.

Doktor Vukosav Vule Joksimović sahranjen je na groblju na Buču u krugu porodice.