Institut Simo Milošević – reumatološka rehabilitacija

0
676

simo milosevicSvijetu sve više prijeti globalna epidemija hroničnih bolesti. Gotovo polovina globalnog morbiditeta je posljedica ovih bolesti. Jedna od najznačajnijih hroničnih oboljenja su reumatska oboljenja, bilo kao izolovana bolest ili udružena sa drugim hroničnim oboljenjima (povišeni arterijski pritisak, šećerna bolest, kardiovaskularna oboljenja…).

Hronična oboljenja imaju veliki uticaj na radnu sposobnost stanovništva jer su ona najveći uzrok bolovanja i preuranjene penzije, a time su i ekonomski teret za državu. Zbog toga postoji potreba za uspostavljanjem strategije za prevenciju i liječenje ove grupe bolesti.

Reumatske bolesti obuhvataju: degenerativna oboljenja zglobova i kičmenog stuba, zapaljenske reumatske bolesti, metabolička oboljenja zglobova i vanzglobni reumatizam.

U posljednjih 70 godina je došlo do značajnog napredka u reumatologiji, što je pozitivno uticalo na kvalitet života ljudi sa reumatskim bolestima. Veliki korak naprijed u farmakološkom tretmanu ostvaren je zajedno sa multidisciplinarnim nefarmakološkim pristupima u upravljanju reumatskim mišićnoskeletnim bolestima, uključujući hirurgiju i rehabilitaciju.

Napredak u razumijevanju patogeneze bolesti, dijagnostika i upotreba “baze podataka”, učinili su da je pacijent sada u centru strategije upravljanjem bolesti. To znači da se individualno, u skladu sa simptomima, komorbiditetima (pridodatim bolestima), uzrastom i opštim stanjem pacijenta planira i sprovodi liječenje.

Optimalno vođenje reumatskih bolesti preporučuje kombinaciju farmakološkog (medikamenti) i nefarmakološkog – fizikalnog liječenja.

Institut Igalo je lider u regionu i šire u domenu fizikalnog liječenja i rehabilitacije ovih pacijenata. U Institutu Igalo liječenje se sprovodi po najsavremenijim protokolima i vodičima bolesti.

Pregled pacijenata uključuje standardizovane upitnike kojima se procjenjuje funkcionalno stanje svakog pacijenta, pregled i procjena bolnosti, otečenost zglobova kao i standardizovana mjerenja pokretljivosti.

Terapijski kapaciteti Instituta Igalo, uključujući primjenu prirodnih resursa ljekovitog igaljskog blata i mineralne vode, omogućavaju individualan pristup svakom pacijentu i primjenu širokog dijapazona terapijskih modaliteta. Koncept liječenja je zasnovan na optimalnom odnosu aktivnog treninga i toplih relaksirajućih i analgetskih procedura.

Aktivni trening se obavlja u dobro opremljenim terapijskim salama, toplim bazenima  i u prirodi, u neposrednom okruženju Instituta, uz aktivno učešće fizioterapeuta. Terapijski modaliteti se stalno unapređuju zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji medicinskog osoblja.

Kvalitet liječenja je ocijenjen najvišim ocjenama od strane eksperata Univerzitetske bolnice u Oslu i po svim kriterijumima kvaliteta usluge i stručnosti, marta 2018 god. Institut Igalo je prvo rangirana ustanova toga tipa u Evropi.  To je obezbjedilo potpisivanje ugovora o daljoj dugoročnoj saradnji sa Norveškom vladom i održavanja kontinuiteta ugovora o liječenju norveških reumatskih pacijenata koji traje 42 godine.

U toku ove godine u Institutu će se liječiti 980 norveških pacijenata kao i veliki broj reumatskih pacijenata iz Crne Gore i regiona.

Dr Marina Delić, spec. fizijatar

Institut „Simo Milošević“ Igalo