Jedan tretman kao 900 trbušnjaka

0
848

Nova tehnologija za oblikovanje tijela i podmlađivanje lica stiže iz Engleske

Zašto je Ultratone kavitacija efikasnija od ostalih?

Rezultati su brzo vidljivi i toliko ubjedljivi da će Vas prosto natjerati da isprobate ovaj program. Iza svega stoji naučno zasnovana tehnologija kao rezultat višegodišnjeg iskustva.

Primjenom raznih kavitacija za­ista ostvarujemo gubitak obima, ali se on vrlo brzo vrati. Kod Ultratone kavitacije nema ovakvog povratka obima, jer se odmah potom radi biostimulacija sa dre­nažom i aktivacijom mišića, pri čemu se masnoća rastopljena kavitacijom potroši kao izvor energije za rad mišića. Zato, za trajne i dobre rezultate preporučuje­mo tretman u trajanju od četiri do šest sedmica. Jednom sedmično vrši se kavitacija, da bi se tako rastopljena mast potrošila tokom tri biostimulacije u toku sedmice.

U čemu je Ultratone biostimu­lacija drugačija od naizgled sličnih tre­tmana?

Aparat je biostimulator, što znači da djeluje na kardiovaskularni sistem, limfatični sistem, tkiva i mišiće. Ostali si­stemi kavitacije djeluju samo na mišiće, jer se elektrode stavljaju na motorič­ke tačke na mišićima, dok se kod ove me­tode elektrode stavljaju tamo gdje postoji problem. Polučasovni tretman Ultratonom ima efekat adekvatan pravljenju 900 trbušnjaka, pri čemu se potroši više od 200 kilokalorija. Aparat ima 44 mogućn­osti za oblik biostimulacijskog impulsa, dok drugi slični aparati imaju 6-12 im­pulsa.

Ultratone aparatom moguće je obavljati različite terapije koje se mijen­jaju svakog minuta, angažujući i dubo­ke mišiće koji se mogu aktivirati samo napornim i dugotrajnim vježbanjem. U jednom minutu ovaj aparat promijeni 150.000 programskih faza.

Koje su još prednosti Ultratone Futura Pro aparata?

U toku jednog tret­mana mogu se obuhvatiti različiti djelovi tijela, različitim programima, recimo anticelulit na bedrima, dizanje zadnjice, po­dizanje tonusa kože na trbuhu, a uz to i tretman lica. Programi tretmana tijela obuhvataju pet različitih cjelina: za mr­šavljenje, oblikovanje tijela, detoks, spo­rtski i terapeutski program. Svaki od njih ima još po nekoliko posebnih tretmana, pa je mogućnost kombinacija praktično neiscrpna. Programi obrade lica nude osam biostimulacijskih tretmana, od nehirurškog lifta smanjivanja bora do hidratacije.

RIJEČ NAUKE

Profesorka dr Gerta Vrbova, vodeći naučnik u oblasti neurologije, sa londonskog „University College”, objašnjava u čemu je tajna engleske tehnologije „Ultratone” kavitacije i bio-stimulacije: – Cijele serije kemijskih sig­nala počinju komunikaciju i aktiviraju brze mišiće, mišiće obima, mišiće za dr­žanje tijela i mišiće za oblikovanje tijela. Različiti uzorci i promjenljive sekvence neophodne su da se razbije masno tkivo, poboljša cirkulacija, da se otklone to­ksini ipodmladi koža. Različiti tretmani zahtijevaju različite oblike primjene. „Ultratone” OCM tehnologija (optima­lna ćelijska modulacija) izraz je koji se odnosi na jedinstven koncept automat­ski promjenljivih frekvencija, stimulacijskih uzoraka, dužinu impulsa, talasnih oblika aktivacijskog vremena, kako bi djelovali na određene mišiće i tkiva.

Ultratone kavitacija odobrena je od FDA i bezbjedna po zdravlje! Tretman je bez štetnih posljedica kada se primjen­juje tokom dojenja i moguće ga je sprovoditi već šest sedmica nakon porođaja.