Kiropraktika

0
1676

Piše: dr koropraktike Savo Radunović

Centar za kiropraktiku i  fizioterapiju, Podgorica

“Ono što kiropraktiku posebno izdvaja od drugih zdravstvenih disciplina je činjenica da ima fenomenalne rezultate u prevenciji nastanka problema sa kičmom. Prema tome, kandidat za pregled kod doktora kiropraktike je svako, sa ili bez problema”

back hurtIako je najpopularnija grana alternativne medicine koja se bavi liječenjem različitih stanja bez upotrebe medikamenata i operacija, kiropraktika je, kao nauka, relativno mlada. Suprotno različitim vjerovanjima, kiropraktika je nastala 1895. godine u SAD-u. Za njenog stvaraoca smatra se dr Daniel David Palmer, koji je prvi počeo da proučava posljedice subluksacija na zdravlje čovjeka i načine na koji te subluksacije mogu da se koriguju.

Kiropraktika adresuje sve mišićno-koštano-neurološke probleme, ali njen osnovni fokus je na korelaciji između kičmenih pršljenova i nervnog sistema. Razlog tome je taj što između pršljenova izlazi 31 par nerava koji inervišu većinu organa u ljudskom tijelu.

Iz perspektive kiropraktike, problem nastaje onda kada dođe do subluksacija, odnosno izmještanja pršljenova iz svog normalnog položaja. Tada dolazi do pritiska na nerv koji izlazi iz tog nivoa, pa onda on gubi svoju normalnu funkciju i samim tim funkcija se smanjuje i u organu koji taj nerv inerviše.

Koliko su osjetljivi nervi na dodir govori i činjenica da se gubi 60 odsto funkcije samo od pritiska težine novčića.

Kiropraktičkim namještanjem se otklanjaju subluksacije u cilju smanjenja pritiska na nerve i normalizovanja protoka impulsa. Rezultat namještanja je normalizovanje rada organa, dobijanje veće pokretljivosti, smanjenje bola i osjećaj rasterećenosti.

Za obavljanje posla doktora kiropraktike neophodno je da osoba prvo završi osnovne studije na polju medicine ili biologije usmjerene na ljudsku anatomiju i fiziologiju, a onda stekne i diplomu sa postdiplomskih studija na univerzitetu za kiropraktiku u trajanju od pet godina. Ova informacija je važna kada se traži adekvatan doktor za obavljanje kiropraktike jer se, pogotovo u Crnoj Gori, mnogi predstavljaju lažno.

Komplikacije koje mogu da izazovu nadriljekari se kreću od lomljenja kostiju, kidanja ligamenata i istegnuća mišića, pa sve do izazivanja moždanih udara i stvaranja invalidnosti.

Kao savremena zdravstvena disciplina, u najrazvijenijim zemljama svijeta, kiropraktika je dio službene medicinske prakse i usluge doktora kiropraktike su pokrivene zdravstvenim osiguranjem.

Inicijalni pregled kod doktora kiropraktike se sastoji od uzimanja anamneze, a u zavisnosti od ishoda iste, pristupa se fizikalnom, te neurološkom i ortopedskom testiranju pacijenta. Dodatno, specijalistički kiropraktički testovi se izvode za dokazivanje postojanja subluksacija. Ono što kiropraktiku posebno izdvaja od drugih zdravstvenih disciplina je činjenica da ima fenomenalne rezultate u prevenciji nastanka problema sa kičmom. Prema tome, kandidat za pregled kod doktora kiropraktike je svako, sa ili bez problema.

Najčešće tegobe zbog kojih se pacijenti javljaju doktoru kiropraktike:

–  Glavobolje

–  Bolovi u vratu

– Smanjena ili bolna pokretljivost u vratnom dijelu kičme

–  Osjećaj težine u kičmi

– Bolovi koji se šire ka ramenima ili rukama

–  Trnjenje u rukama i nogama

–  Vrtoglavice

–  Bolna kičma u grudnom dijelu

–  Bol u donjem dijelu leđa (lumbago, išijas, spondiloza…)

–  Diskus hernije, diskopatije

– Bolno ustajanje, sijedanje, ležanje

–  Kriva kičma – skolioza, kifoza…

Terapije kiropraktikom su bezbolne i mogu da traju od nekoliko minuta do sat vremena. U zavisnosti od potrebe pacijenta, tehnike kiropraktike se kreću od ručnog namještanja, preko korišćenja specijalnih aparata i pomagala za namještanje, do upotrebe najsavremenijih kompjuterizovanih stolova za dekompresiju i namještanje kičme.