Liječenje vulvovaginalne kandidijaze

0
204

Dr Vojislav Miketić, spec. akušerstva i ginekologije,

subspecijalista perinatolog

Klinički centar Crne Gore

 

Vaginalne infekcije su najčešći ginekološki problem, a gljivice su uzročnici nešto više od trećine svih vulvovaginitisa. Visoka prevalenca i neprijatni simptomi kao što su osjećaj prečenja pri mokrenju, svrab, bolni odnosi uz prisustvo pojačanog, gustog, bijelog i gromuljičastog vaginalnog sekreta, u značajnoj mjeri mogu uticati na svakodnevni život, te se gljivične vulvovaginitise svrstavaju u značajna medicinska oboljenja.

Procjenjuje se da je oko 75% žena imalo barem jednom u životu infekciju izazvanu Candidom albicans, koja je uzročnik 80-92% vulvoaginalnih kandidijaza (VVC).

Terapija VVC može biti oralna ili topikalna (lokalna) aplikacija vaginaleta ili krema – derivata imidazola. Ljekovi koji se aplikuju vaginalno generalno se smatraju bezbjednijim od oralne terapije, ali se od strane pacijenata često smatraju manje poželjnim iz razloga višednevne terapije, neprijatnosti ponavljane primjene,  dužine latentnog perioda koji protekne od početka terapije do smanjenja i nestanka tegoba, ali i komfora terapije – isticanja rastopljenih ljekova iz vaginalnog kanala, te večernje primjene kao preduslova za efikasnost.

Prevazilaženje slabosti tradicionalnih ljekova za vaginalnu primjenu, uz zadržavanje ili poboljšavanje bezbjednosnog profila, doveli su do razvoja novog oblika lijeka Butokonazol 20 mg – vaginalni krem, koji ima jedinstven sistem aplikovanja aktivne supstance, zahvaljujući bioadhezivnoj tehnologiji. Bioadhezivno svojstvo krema omogućava da se krem zadrži na mukozi vagine tokom 4,2 dana od jedne primjene uz produženo, kontinuirano i kontrolisano oslobađanje butokonazola. Studije pokazuju brže olakšanje od postojećih simptoma primjenom vaginalnog krema na bazi butokonazola u poređenju sa konvencionalnim preparatima, pa je već u prvih 24h od primjene kod čak 74% žena došlo do prestanka umjerenih i ozbiljnih simptoma VVC.

Za pacijente, ovaj lijek ima nekoliko jasnih prednosti usljed jedinstvene tehnologije, a to su na prvom mjestu brzo oslobađanje od neprijatnih simptoma, jednokratna primjena, minimalno curenje vaginalnog krema nakon aplikacije, što daje mogućnost primjene u bilo koje doba dana ili noći, upotreba manjih količina lijeka u toku terapije i kontinuirano oslobađanje aktivne supstance.

Tendencija u liječenju nekomplikovane VVC je jednokratna, lokalna primjena antimikotika, uz efikasnost uporedivu sa višedoznim preparatima. Butokonazol vaginalni krem, kao jedini preparat sa bioadhezivnim svojstvima, inovativnom tehnologijom i jedinstvenom primjenom lijeka – bilo kada u toku dana, predstavlja dobar izbor u liječenju vulvovaginalne kandidijaze.