Novi koncept liječenja kičme i svih bolnih stanja

0
1226

Efikasnost Koncepta PIT-A

Koncept PIT–A je siguran i efikasan tretman za bolna stanja, kako akutna  tako i hronična. Ima veoma široku primjenu i visok stepen efikasnosti. Svako liječenje ima za cilj smanjenje i otklanjanje bola, ali i djelovanje na uzrok samog problema koji se tretira.

Nakon prvog tretmana u većini slučajeva poboljšanje se osjeca odmah, a perod u kome se očekuje  najveći rezultat je do tri dana, u zavisnosti  od opšteg stanja organizma, životne dobi, kao i toga koliko dugo pacijent ima tegobe.

Tretmani se mogu ponavljati bez ikakvih kontraindikacija. Mogu se sprovoditi na drugi dan, dva puta nedjeljno ili rjeđe, jednom u petnaest ili mjesec dana.

Rezultati primijenjene terapije su veoma visoki i kreću se 80-100%.  Liječenje je izuzetno sigurno budući da je uglavnom potkožno liječenje sa iglom od pola inča. Nema nikakvog oštećenja tkiva a tretman je bozbolan. Nisu zabilježene alergijske reakcije, i nema rizika.

Dr Nenezić zastupa integrativan, holisticki pristup liječenju pacijenta, jer kombinuje   najsavremenije metode liječenja bola poznatih stručnjaka iz svijeta, sa akupunkturom. Dugogodisnje iskustvo u radu, kao i posvećenost svakom pacijentu su ključ povjerenja naših pacijenata.

        PZU Dr Nenezić  nalazi se u Delta Citiju, i predstavlja najsavremeniji,  najopremljeniji i sveobuhvatni   centar za liječenje kičme, zglobova i sportskih  povreda.

       Cetinjski put bb, Delta City I Sprat, Podgorica

       067 834 191, 067 881 575   dr.nenezic@gmail.com   www.drnenezic.me

Dr Dušan Nenezić, mr sci
Fizijatar, PIT specijalista, akupunkturolog,
hiropraktičar – atlasspecijalista