Oboljenja jezika

0
688

Liječenje

Terapija ove anomalije isključivo je hirurška.

PROMJENE U POKRIVAČU JEZIKA

Hipertrofija jezičnog pokrivača

Uvećanje ili hipertrofija jezičnog pokrivača, poznato kao obložen jezik, dosta je varijabilna promjena, čak i u toku jednog dana. Najizraženija je ujutro, a smanjuje se konzumiranjem hrane. Može biti izazvana mnogim faktorima:

– Febrilne bolesti, tj. bolesti praćene visokom tempera­turom, pri čemu hipertrofija nastaje usljed dehidratacije;

– Kašasta i tečna hrana;

– Loša oralna higijena;

– Smanjeno lučenje pljuvačke;

– Disanje na usta;

– Menstruacija;

– Trudnoća, naročito u prvim mjesecima;

– Razni ljekovi – salicilati, atropi, beladona, efedrin i dr; Najhomogenije naslage smještene su na bazi jezika.

Mobilni dio jezika ima znatno manje naslaga, dok vrh, po pravilu, uopšte nije obložen.

Naslage su uglavnom žutobjeličaste, ali mogu biti obojene od hrane, lijekova i bakterija, te postaju: mrke, ljubičaste, žute, plave i dr.

Liječenje

Liječenje se sastoji u uspostavljanju dobre oralne higijene i uklanjanju uzroka koji su doveli do stvaranja istog.

 Atrofija jezičnog pokrivača

Smanjenje, odnosno atrofija jezičnog pokrivača, relativno je česta pojava, i može biti djelimična, kada zahvata samo dio jezika, i potpuna, kada je čitav jezik zahvaćen.

Ukoliko su zahvaćeni samo pojedini djelovi jezika, onda su, najčešće, lokalni faktori izazvali oboljenje. Kod potpune atroije, najčešće su u pitanju opšti faktori.

Brojni su uzroci atrofije. Smatra se da su to najčešće sljedeći faktori:

– Hipohromna anemija (nastala usljed nedostatka gvožđa), kao i kod drugih anemija;

– Nedostatak vitamina B grupe (B1, B2, B12 i PP faktora)

– Autoimune bolesti, kao što su: Sjegrenov, Plamer-Vilsonov sindrom, sklerodermija i dr.;

– Hormonski poremećaji bilo koje etiologije;

– Neki ljekovi, kao npr. antimalarici, barbiturati, antibi­otici, kortikosteroidi, antikonvulzivna sredstva;

Klinička slika smanjenja jezičnog pokrivača uvijek je ista, bez obzira na agense koji su je izazvali. Na mjestima gdje se pokrivač potpuno gubi, jezik je osjetljiv na mehaničke, hemijske i termičke nadražaje. Usljed gubitka papila, dolazi do smanjenja čula ukusa (pogotovu na slatko i slano). Kod potpune atroije pokrivača, čitava gornja površina jezika je glatka i sjajna, kao polirana.

Liječenje

Liječenje obuhvata terapiju osnovne bolesti i uklanjanje faktora koji su doveli do atroije. Ove promjene su reverzibilne.

 

Piše: dr Miloš Radulovic, stomatolog