Odrađena dva ciklusa kampanje “Ispravi se i vježbaj“

0
512

Ukupno je u 10 gradova (Podgorica, Bijelo Polje, Cetinje, Podgorica, Bar, Ulcinj, Budva, Berane, Herceg Novi i Kolašin) urađeno 746 pregleda đece. Prema polu – muškog 348 tj. 46,64%, ženskog 395 tj 52,94%. Podsjećam da Kampanja „Ispravi se i vježbaj!“ sadrži besplatne preglede đece i mladih od 5 do 25 godina koje sprovode fizioterapeuti (specijalisti primijenjene fizioterapije). Kampanja “Ispravi se i vježbaj!” je namijenjena da se prepozna i na vrijeme identifikuje problem sa kičmom.

Fizioterapeuti (specijalisti primijenjene fizioterapije) su na osnovu pregleda popunjavali Evaluacioni list koji sadrži, pored osnovnih, sledeće podatke: Tjelesna visina, tjelesna težina, položaj glave, položaj ramena, Scapulae alatae, donji uglovi lopatica, Lorencovi trouglovi (uži), položaj savijenih laktova, linije struka, nagib karlice, kontraktura m.Iliopsoas-a, dužina nogu, sumnja na genu valgum, sumnja na genu varum, prisustvo spuštenog svoda stopala, valgiditet Ahilove tetive, valgiditet nožnog palca, gibozitet / napetost PVM u pretklonu, korekcija skoliotične krivine elevacijom ruke. Evaluacioni listovi su numerisani i izrađeni na indigovanom papiru tako da su jedan primjerak (original) ovog lista dobili roditelji.

U dosadašnja dva ciklusa Kampanje je učestvovalo 36 fizioterapeuta iz Udruženja fizioterapeuta Crne Gore i 5 ljekara iz Udruženja sportske medicine Crne Gore.

U nastavku se nalaze neki od podataka dok će detaljni podaci biti objavljeni u publikaciji nakon završetka i trećeg ciklusa koji je planiran od 06.09. do 27.09.2015.g.u Rožajama (06.09.), Žabljaku (06.09.), Danilovgradu (13.09.), Petnjici (13.09.), Pljevljima (20.09.), Plavu (20.09.), Kotoru (27.09.) i Tivtu (27.09.). Pomenuti treći ciklus je posvećen 8. Septembru – Međunarodom danu fizioterapije, tako da nije slučajno mjesec septembar određen za nastavak Kampanje.

05

O uzrocima razvijanja deformiteta kičmenog stuba i stopala odavno se govori a u kontinuitetu od samog početka ove Kampanje tj. 15. marta ove godine. Najveći »krivac« je fizička neaktivnost, zatim sa njom se udružuju i neadekvatne školske torbe, klupe, stolice, nepravilna ishrana (dovoljno je pogledati što đeca jedu za pauzu u školi). Raduje me činjenica da smo skrenuli pažnju roditeljima sa ovom uspješnom Kampanjom. Slogan »Ispravi se i vježbaj!« je osmišljen da ukaže na važnost dobrog držanja kičmenog stuba i redovnog izvođenja vježbi (preventivnih ili terapijskih). Mnogo je lakše izvoditi preventivne od terapijskih vježbi. Rezultati koje smo objavili 1. Juna na konferenciji za medije u Podgorici, treba svakog pojedinca da zabrinu! Znaci lošeg držanja su prisutni kod 74% od pregledane đece dok su kod skoro 72% od pregledane đece prisutni spušteni svodovi stopala. Što nam govori da isto toliko procenata od pregledane đece ima dva problema: i sa kičmom i sa stopalima! Dok kod skoro 25% od pregledanje đece postoji sumnja na prisustvo nekog od deformiteta kičmenog stuba: skolioze, kifoze ili lordoze! Kampanja »Ispravi se i vježbaj!« je osmišljena da ukaže na problem i na rješavanje istog pa se njenom implementacijom roditelji u direktnom razgovoru sa specijalistima primijenjene fizioterapije (fizioterapeutima) upoznaju sa tim što je zapravo deformitet kičmenog stuba, znacima ovog oboljenja, kako ga prepoznati kod svog đeteta, kako preventivno djelovati i kako ostvariti uslugu fizioterapeuta u javnom zdravstvu da bi se spriječilo napredovanje ili uopšte pojavljivanje nekog od oblika deformiteta kičmenog stuba. Nadam se da ćemo skrenuti pažnju i nadležnim institucijama da poboljšaju kvalitet i učestalost sistematskih pregleda u školama.

Roditelji trebaju da daju dobar primjer đeci i da im vazda ukazuju na bavljenje sportom ili bilo kojim oblicima fizičke aktivnosti, da li je to vožnja bicikla, plivanje, brzi hod, trčanje, vožnja rolera, rekreativno igranje raznih sportova… samo ne śeđenje u kontinuitetu i uz neprestano »druženje« sa mobilnim telefonima, kompjuterima i tv aparatom. Svega previše može naškoditi. Ne kažem da ne treba nekad i odmoriti, ali mnogo je zdravije da aktivnost postane navika a ne neaktivnost.

Treći ciklus Kampanje „Ispravi se i vježbaj!“ planiran je od 06.09. do 27.09.2015.g.u Rožajama (06.09.), Žabljaku (06.09.), Danilovgradu (13.09.), Petnjici (13.09.), Pljevljima (20.09.), Plavu (20.09.), Kotoru (27.09.) i Tivtu (27.09.). Početkom jula smo se obratili lokalnim samoupravama za određivanje lokacije održavanja Kampanje u tim gradovima, većina nam se javila, međutim, čekamo i ostale pa ćemo i mjesta održavanja objaviti. Naravno, i to će biti odrađeno blagovremeno, kao i do sada. Napominjem da vrijeme realizacije planiranih aktivnosti u Kampanji ostaje isto tj od 10h do 14h i da su pregledi besplatni, što treba posebno naglasiti.

Krsto Kovačević, spec. prim. fizioterapije