OTMENOST U TRETIRANJU HIRURŠKIH RANA

0
707

a20Rane u području usne šupljine karakterizira iznimno dobro svojstvo cijeljenja i samozacijeljivanja. Unatoč tome, neke okolnosti zahtijevaju izolaciju intraoralne rane od okoline same usne šupljine i prisutnih mikrobnih kolonizacija.

Raspon navedenih kliničkih indikacija je širok, od jednostavnih ekstrakcija zuba, do otvorene hirurgije s podizanjem mukoperiostalnog režnja, te prekrivanja i stabilizacije postavljenih šavova. Isti zahtjevi vrijede i za terapiju ulceroznog gingivitisa i periimplantitisa, uz primjenu medikamentnih pripravaka na parodontnom zavoju kao nosaču.

Većina parodontnih zavoja je bazirana na cinkoksid-eugenolu i/ili metakrilatnim polimerima, zbog čega je osnovna osobina ovakvih pripravaka mehanička retencija na području primjene. Klasični pripravci postaju kurativni nakon miješanja pojedinih sastojaka neposredno prije aplikacije ili u dodiru sa slinom. Najveći nedostatak ovakvih fiksiranih gingivnih ili parodontnih zavoja su poteškoće prilikom uklanjanja, radi čvrstoće stvrdnutog i prilagođenog materijala, zbog kojih se stvara nelagoda kod pacijenta u vidu potencijalne boli, te mogućnost ponovne ozljede područja rane po završenom cijeljenju.

Fiziološki krvarenje prestaje nakon otprilike 5 minuta, dok je čak i do 90 minuta potrebno za formiranje solidnog koaguluma koji efektivno zatvara i štiti ranu. Nažalost, ovo pravilo uvijek ne vrijedi u oralnom okruženju, gdje slina oplahuje i ispira područje rane. Adekvatan parodontni zavoj mora zadovoljiti nekoliko uslova, kako bi osigurao cijeljenje rane oralnog tkiva:

1. Značajka samonestajanja, otapanja radi eliminacije potrebe mehaničkog skidanja zavoja 2. Postojanost kroz barem 24 sata 3. Adhezija, ne mehanička retencija, jer samo čvrsta adherencija materijala osigurava izolaciju od nepoželjnog oralnog miljea i čestica hrane 4. Elastičnost i mekoća materijala prilikom rukovanja i aplikacije te mogućnost modelacije zavoja 5. Ugodnost za pacijenta, neutralnost okusa i mirisa materijala; materijal koji pacijenta ne sputava u svakodnevnom djelovanju.

Značajni odmak i svojevrsna revolucija u svijetu parodontnih zavoja je započela novim konceptom pripravka. Reso-Pac® se u potpunosti razlikuje od klasičnih parodontnih pripravaka. Radi se u hidrofilnom materijalu, sa svojstvom odlične adhezije na oralna tkiva. Izuzev matriksa baziranog prvenstveno na celulozi, sadrži i ekstrakt smirne, mirisne smole koja se dobija iz drveta Commiphora myrrha, a ima antiseptička, adstrigentna i hemostatička svojstva. Alergijske reakcije nisu poznate. Jednostavnost primjene i rukovanja, bez potrebe za mješanjem sastojaka, je takođe jedna od značajnih osobina ovog materijala. Od materijala se, vlažnim rukavicama ili špatulom, načini kuglica koja se pritisne na područje rane. Nakon otprilike 3 minuta materijal prelazi u gelastu konzistenciju. Zavoj je u potpunosti elestičan i ne mijenja svoju konzistenciju ni nakon aplikacije na oralna tkiva, što onemogućava nastanak mehaničkih ozljeda ili ulceracija, te prevenira neadekvatnu opskrbu krvlju marginalne gingine i papile zbog mehaničkog pritiska. Čvrsto adherira na oralna tkiva, čak i na vlažne i krvave površine, te se zadržava na površini više od 30 sati, čime osigurava potpunu zaštitu područja. Proces cijeljenja je značajno ubrzan jer nije ometan pokretima jezika, ostacima hrane, tečnostima niti nikotinom iz dima cigarete. Dobro adherira i na zube, koštane površine, protetske restoracije te postavljene šavove. Nije ga potrebno uklanjati, već samostalno nestaje unutar tri dana, ovisno o eksponiranosti, bez ostavljanja ikakvih rezidua na tkivu (ne lijepi se za šavove). Obično je u kliničkoj praksi dovoljna jednostruka aplikacija materijala koja rezultira prekrivanjem rane fibrinom. Kod komplikovanih slučajeva, gdje je ovakav period cijeljenja prekratak, potrebno je ponoviti aplikaciju novog zavoja. Reso-Pac® je moguće koristiti i kao nosač za medikamente (antisetik, antibiotik), hemostatske pripravke i fluoride, stoga je esencijalna pomoć u dentalnoj implantologiji, protetici i parodontologiji. Širok je spektar indikacija za primjenu Reso-Pac® parodontnog zavoja:

1. Ekstrakcijske rane u slučaju teških pušača, hemoragijskih dijateza i nužnosti izolacije postekstrakcijske alveole
2. Dodatna zaštita intraoralnih rana kod pacijenata s hemoragijskom dijatezom
3. Zaštita postavljenih šavova (npr. u slučaju zatvaranja oroantralne komunikacije ili plastike oroantralne fistule)
4. Zaštita marginalnog parodonta nakon marginalne gingivektomije
5. Adaptacija gingive nakon podizanja režnjeva
6. Brtvljenje nakon duboke kiretaže parodonta
7. Terapija gingivitisa, gingivalnih džepova i periimplantitisa u mješavini s adekvatnim medikamentima
8. Terapija preosjetljivosti zubnih vratova u mješavini s fluoridima
9. Zaštita zubnih vratova nakon fluoridacije
10. Prekrivanja područja uzimanja mekotkivnih intraoralnih transplantata
11. Privremeno podlaganje imedijatnih protetskih nadomjestaka
12. Prekrivanje nakon kortikotomije
13. Zaštita eksponiranog koštanog tkiva, transplantata, umjetnog koštanog nadomjestka ili membrane nakon dehiscijencije šavova.

Dr sc. Dragana Gabrić Pandurić
Zavod za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu