Otvoren kabinet za telemedicinu u bolnici Pljevlja

0
646

Direktor Opšte bolnice u Pljevljima, dr Ernes Gadžo, smatra da su mogućnosti telemedicine ogromne i mnogostruke i da se, kako je rekao, razvoj savremene medicine, ne može zamisliti bez telemedicine.

Naime telemedicina omogućava neposredni, audio vizuelni kontakt, prvenstveno među ljekarima, ali i ostalim zdravstvenim radnicima, zbog razmjene informacija , mišljenja i iskustava u realnom vremenu, čime se brišu prostorne udaljenosti – naveo je dr Gadžo.

Sa stanoviša pacijenta, kako je rekao, formiranje telemedicinskog konzilijuma doprinosi boljem, potpunijem, kvalitetnijem pružanju zdravstvene usluge u pogledu dijagnostičkih i terapijskih procedura.

– Takođe, telemedicina omogućava kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika, u smislu neposrednog učešća u raznim vrstama edukativnih procesa, učešća na seminarima, predavanjima, prezentacijama bez potrebe za odsustvom sa posla u toku procesa edukacije – objasnio je dr Gadžo.

Gradonačelnik Pljevalja, Mirko Đačić, ocijenio je da u Pljevljima postoji generacija mladih ljekara, koji su, kako je rekao, stručni, edukovani i u stanju da nose ovakve projekte, koji imaju svoju potpunu analogiju i proporciju, kada je u pitanju svjetski nivo.

Direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima u M:tel-u, Milivoje Cerović, rekao je da je projekat telemedicine samo jedan od projekata unutar M:tel-ove digitalne strategije.

– Jako je bitno da mi sa našima aktivnostima donosimo novitete. Ovo je jedan veliki iskorak, ne samo za ljude koji rade u zdravstvu, već i za sve nas, koji smo korisnici. Vjerujem da ćemo vrlo brzo moći da uspostavimo link za konsultacije i sa mnogo većim centrima, počev od regionalnih poput Beograda, Zagreba i Rijeke koji su već prepoznati u telemedicine – kazao je Cerović,

Član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), Ljubiša Stanković, poručio je da će zdravstveni sistem Crne Gore brzo biti i dio svjetkog sistema telemedicine.

– U januaru, prije samo nekoliko mjeseci, smo razgovarali o načelnoj ideji kako da napravimo ovaj izuzetno važan projekat i povežemo Crnu Goru putem telemedicine u jedan medicinski sitem za pružanje usluga. Namjera je da vrlo brzo budemo i dio svjetskog sistema telemedicine. Imaćemo konsultacije iz regiona, a i šire – saopštio je Stanković.

Projekat razvoja i implemenatacije telemedicine u crnogorskom zdravstvu realizuju Ministarstvo zdravlja, Klinički centar Crne Gore (KCCG), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU) i Fond za zdravstveno osiguranje, a donaciju od 900 hiljada eura obezbijedila je kompanija M:tel.

                                                                                                                        R.T.