2. decembar – BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI

- Pokrenućemo procedure za izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Takođe, pojačaćemo nadzorne djelatnosti u sklopu kojih ćemo organizovati sastanke sa...

Stomatološke intervencije kod pacijenata na hemioterapiji

Piše: dr Ana Lakić Bulatović Ordinacija Apolonia, Podgorica Primarna preokupacija stomatologa kod pacijenta koji se nalazi na hemioterapiji se odnosi na ozbiljnost i trajanje supresije koštane srži. Zbog toga, stomatolog mora da bude upoznat sa datumom početka hemioterapije i sa hematološkim stanjem pacijenta prije stomatološkog tretmana.

Urađena prva eksplantacija organa u Crnoj Gori

U Kliničkom centru Crne Gore 8. decembra, prvi put u istoriji, urađena je eksplantacija organa sa preminulog pacijenta, zahvaljujući čemu će biti spašena četiri života. Donor je bila državljanka Srbije koja je živjela u Baru.

Savremeno i racionalno propisivanje ljekova

Piše: dr Kini Gorokov-Mekh PZU „Dr Kovacević", Budva Današnje vrijeme donijelo je problem masovne upotrebe ljekova, koji sa sobom nosi veliki broj neželjenih dejstava i inter­akcija, razvoj jatrogenih bolesti i sve veće finansijske izdatke za iste. Dugo je propisivanje ljekova bilo zasnivano na utiscima, osjećaju, tradiciji, te promotivnim aktivnostima farmaceutske industrije.

Novo porodilište u Podgorici

U Kliničkom centru Crne Gore 30. decembra otvoreno je adaptirano, moderno porodilište sa pet porođajnih sala, salom za pripremu, posebnom operacionom salom za carske rezove i apartmanima.

Peloid – ljekovito mineralno blato

Piše: prim. dr Gani Karamanaga, spec. pulmolog Ulcinj ili stari naziv Olcinium leži na krajnjem jugo­istočnom dijelu crnogorske obale, smještan je na brežuljcima koji su bogati tipičnim mediteranskim rastinjem i vegetacijom. Ovdje postoji sedam ljekovitih faktora, a koji se zajedno skoro nigdje drugo ne mogu sresti.