Podjela novorođene djece prema gestacijskoj dobi i tjelesnoj težini

0
677

Dr Snežana Grubač, spec. pedijatar-neonatolog

Opšta bolnica, Nikšić

 

Kratkoročna i dugoročna prognoza novorođenčeta u velikoj mjeri zavisi od dva faktora: od trajanja nošenja tj. gestacijske dobi i od prenatalnog tjelesnog razvoja koji obično procjenjujemo tjelesnom težinom na rođenju

Gestacijska se dob računa od prvog dana posljednje menstruacije,  a prema opšte prihvaćenom dogovoru normalno trajanje gestacije je 40 nedjelja ili 280 dana (10 lunarnih mjeseci) s varijacijskom širinom od ukupno 5 nedjelja. Kao rođeno u terminu ili donešeno, obilježava se svako novorođšenče koje je nošeno od punih 37 nedjelja (259 dana) do pune 42 nedjelje (294 dana). Svako novorođenče rođeno prije tog  roka  je nedonešeno a poslije tog roka je prenešeno.

Kada nema podataka o psljednjoj menstruaciji ili kada podaci nijesu pouzdani, gestacijska se dob može procijeniti na više načina: 1. ocjenom stanja zrelosti nekih tjelesnih karakteristika;  2. procjenom mišićnog tonusa novorođenčeta; 3. ocjenom funkcionalne zrelosti nekih neuroloških  funkcija.

Tjelesni razvoj  novorođenog djeteta ocjenjujemo na osnovu tjelesne težine  na rođenju, ali  je za tačniju ocjenu  vrlo korisno i mjerenje dužine od tjemena do pete i mjerenje obima glave, kao  i njihovo poređenje s gestacijskom dobi pomoću odgovarajućih tablica ili krivulja. One su dobijene mjerenjem velikog broja novorođenčadi  iz pažljivo odabrane reprezentativne populacije. Krivulje ili tablice prikazuju medijane i percentilne vrijednosti tjelesne težine, dužine i eventualno obima glave po nedjeljama gestacije.

Djeca koja u svojoj gestacijskoj dobi imaj težinu koja pada između gornje (devedesete) i donje (desete) percentilne krivulje, označavaju se kao djeca normalne težine za dob, ili  kao eutrofična novorođenčad. Sva djeca s porođajnom težinom manjom od normalne za gestacijsku dob (tj. s težinom koja pada ispod krivulje 10 percentila) označavaju se kao novorođenčad male težine za gestacijsku dob ili kao hipotrofična novorođenčad  (nedostašće). Djeca kojoj je porođajna težina veća od normalne za gestacijsku dob (iznad 90 percentila) označavaju se kao hipertrofična novorođenčad.