Praćenje bezbijedne primjene vakcina u Crnoj Gori

0
565

Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS), u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore, kao nadležnom ustanovom za sprovođenje imunizacije, u skladu sa Zakonom o ljekovima i Pravilnikom o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti, prati bezbjednost vakcina koje su u prometu u Crnoj Gori.

Prijavljivanje neželjenih dejstava nakon vakcinacije

Putem spontanog prijavljivanja od strane zdravstvenih radnika i predstavnika proizvođača, CALIMS dobija prijave neželjenih dejstava koje se odnose na vakcine i prijave koje se odnose na ostale ljekove. Zdravstveni radnici su u zakonskoj obavezi da neželjenu reakciju nakon vakcinacije prijave CALIMS i/ili Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

Novost u 2013. godini je mogućnost prijavljivanja neželjenih dejstava nakon vakcinacije putem informacionog sistema iz primarne zdravstvene zaštite i opštih bolnica. Prijave koje na ovaj način popuni zdravstveni radnik istovremeno stižu u informacioni sistem CALIMS i Instituta za javno zdravlje. Očekuje se da ovaj način prijavljivanja bude dominantan u prijav­ljivanju neželjenih reakcija nakon primjene vakcina iz razloga što predstavlja komforan, siguran, brz transfer podataka između zdravstvenih ustanova, s jedne strane i CALIMS i Instituta za javno zdravlje, s druge strane.

Stručna grupa za vakcine

Po uzoru na zemlje koje imaju dobro razvijen sistem praćenja neželjenih reakcija nakon imunizacije, formirana je Stručna grupa za praćenje bezbjednosti vakcina.

Stručna grupa za vakcine, koju čine predstavnici CA­LIMS, Instituta za javno zdravlje i Kliničkog centra Crne Gore, procjenjuje ozbiljnosti, očekivanosti i uzročno posljedičnu povezanost (kauzalnost) između primjene vakcine i ispoljenog neželjenog dejstva. Ova grupa se sastaje nekoliko puta godišnje.

Edukativni stručni skupovi

Uspjeh sistema farmakovigilance svake zemlje zavisi od učešća zdravstvenih radnika u tom sistemu. CALIMS sprovodi brojne aktivnosti koje imaju za cilj promociju farmakovigilance, ukazivanje na značaj spontanog prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova, odnosno vakcina, kao i edukaciju zdravstvenih radnika iz ove oblasti.

Institut za javno zdravlje u saradnji sa CALIMS i Kliničkim centrom Crne Gore organizuje redovne godišnje edukativne stručne seminare iz oblasti imunoprofilakse. Na ovim seminarima se zdravst­veni radnici koji sprovode program imunizacija u Crnoj Gori upoznaju sa osnovnim pojmovima u farmakovigilanci, klasifikacijom neželjenih dejstava, načinom dostavljanja prijave, kao i načinom popunjavanja obrasca za prijavu neželjenog dejstva nakon vakcinacije.

Proaktivnost, kompetentnost i zajedničko djelovanje svih državnih institucija nadležnih i odgovornih za različite aspekte postupka imunizacije su ključ uspjeha i povjerenja u sistem bezbjedne imunizacije koji postoji i u kontinuitetu se unapređuje u Crnoj Gori.

 

Piše: Dr pharm. Nemanja Turković

Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

Odjeljenje za farmakovigilancu