Predstavljena analiza potrošnje ljekova u Crnoj Gori

0
476

[heading size=”7”]Racionalizacija potrošnje ljekova neće ugroziti njihovu dostupost[/heading]

U prostorijama Fonda za zdravstveno osiguranje 11. juna održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati Analize potrošnje ljekova u apotekama i javnim zdravstvenim ustanovama.

Tim povodom govorio je dr sc Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

– Analiza potrošnje ljekova i medicinskih sredstava za potrebe javnog zdravstva, koju je uradio Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2011, 2012 i 2013. godinu, ukazuje na trend povećanja potrošnje. Ukupna potrošnja ljekova i medicinskih sredstava koja se isporučuju preko apotekarske ustanove Montefarm za potrebe sistema javnog zdravstva u Crnoj Gori u 2013. godini iznosila je nešto preko 40 miliona eura, što  u odnosu na 2012. predstavlja povećanje od skoro 9%, a u odnosu na 2011. od oko 12%. – kazao je Hrapović.

– U 2013. godini realizovano je 3.446.382 recepta, što znači da je svaki građanin realizovao u prosjeku po 5.8 recepta, a ta cifra je za 28% veća u odnosu na 2011. godinu i 9.36% veća u odnosu na 2012. godinu. – istakao je Hrapović.

Za pojedine grupe ljekova, po mišljenju Hrapovića, realizovan je veliki broj recepta u odnosu na broj stanovnika. To se posebno odnosi na ljekove iz grupe „J”, sistemski antiinfektivne ljekove, odnosno antibiotike, za koje je u prosjeku svaki pacijent realizovao po jedan recept.

– Kod ljekova iz grupe „N”, za centralni nervni sistem, realizacija je takva da je svaki punoljetni građanin realizovao po jedan recept iz te grupe. Takođe. decembar je mjesec sa najvećim brojem izdatih ljekova, jer pacijenti imaju naviku da prave zalihe ljekova zbog praznika – kazao je Hrapović.

Po njegovim riječima kontrolom izdavanja ljekova, osim Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, moreaju se baviti i direktori ustanova u kojima se ljekovi propisuju. Osim FZO i resornog ministarstva, neophodno je da se kontolom izdavanja ljekova na recept bave i komisije za kontrolu kvaliteta obrazovane u zdravstvenim ustanovima.

– Fond za zdravstveno osiguranje je preduzimao i preduzimaće određejne mjere u cilju racionalizacije potrošnje ljekova, izdavanja ljekova i potrošne medicinske opreme. Nadležnom ministarstvu je dostavljena urađena Analiza o potrošnji ljekova kako bi se radila eksterna kontrola preko Direktorata za kontolu kvaliteta. Analiza je dostavljena i AU Montefarm, čiji su članovi učestvovali u njenoj izradi. Osim toga, potrebno je da zdravstvene ustanove izrade akcione planove na osnovu kojih će vršiti kontrolu potrošnje ljekova i potrošnog medicinskog materijala. U Fondu za zdravstveno osiguranje nam nedostaje stručnog kadra.  Imamo samo dva ljekara koji se bave kontolom potrošnjom ljekova, tako da nam to predstavlja problem. U skladu inteziviranja kontrole potrošnje, a u saradnji sa Farmaceutskom komorom Crne Gore, organizovaćemo više edukativnih radionica za ljekare koji imaju pravo za propisivanje ljekova na recept. Sve uvedene mjere nemaju za cilj smanjenje dostupnosti ljekova, već samo njihovu racionalniju potrošnju – kazao je Hrapović.

Kako je naveo Hrapović, FZO svake godine predlaže Vladi da se sredstva za rijetke bolesti i transplantacije ograna planiraju izvan sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, na nivou centralnog budžeta države ili pri budžetu Ministarstva zdravlja, što do sada nije realizovano iako u okruženju i u drugim evropskim zemljama već postoji takav sistem.

Na konferenciji je govorio i ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović.

– Ono što je zabrinjavajuće je da je Analiza pokazala da postoji trend rasta potrošnje ljekova. Najviše ljekova se izdaje za kardiovaskularne bolesti, a u finansijskom smislu najviše se izdvaja za liječenje malignih oboljenja. Radili smo analizu za 20 ljekara koji propisuju najviše recepta. Doktor sa najviše propisanih recepta je za jednu godinu izdao 24.840 recepta, što bi značilo 86 recepta dnevno, ako se računa da je radio i svake subote. Ako uzmemo u obzir da na nekim receptima postoje i dva pakovanja lijeka, vidimo koliko neracionalno se izdaju ljekovi – kazao je ministar Radunović.

U ime apotekarske ustanove “Montefarm” na konferenciji za novinare govorio je njen direktor dr Budimir Stanišić, koji ističe  bitnu činjenicu finansijske analize, odnosno, da su nabavne cijene snižene u odnosu na prethodne tri godine i da to pokazuje da je  potrošnja ljekova veća.

– Urađene su analize izdatih kutija na recept za period od prvih pet mjeseci u našim apotekama. Broj izdatih kutija oko 70 hiljada veći u odnosu na isti period  prošle godine – kazao je dr Stanišić.

– Ono što bi trebalo da nas zabrine je epidemija malignih bolesti i povećanje troškova na svim nivoima kada je u pitanju liječenje ove bolesti – dodao je dr Stanišić.

Osim predstavljanja analize, dr Stanišić najavio je da će petovalentne vakcine opet biti dostupne u Crnoj Gori od sredine jula.