Prestižna priznanja dr. Marini Ratković i Domu zdravlja Budva

0
624

[heading size=”7”]U Podgorici održana Godišnja skupština Ljekarske komore Crne Gore[/heading] Prof dr Marina Ratković, specijalista interne medicine – nefrolog iz Kliničkog centra Crne Gore, dobila je priznanje za poseban doprinos u radu i afirmaciji humanih načela profesije, dok je budvanskom Domu zdravlja nagrada pripala za poseban doprinos u organizovanju i radu zdravstvene službe.

Prof. dr Marina Ratković i Dom zdravlja Budva dobit­nici su prestižnog priznanja „Dr Radovan Zogović” za 2013. godinu, koje im je uručeno na Godišnjoj skupštini Ljekarske komore Crne Gore održanoj 27. decembra u Podgorici.

Kako je na svečanosti u Institutu za javno zdravlje rekla predsjednica Komisije za dodjelu nagrada, dr Vjera Bojović, prof. dr Marina Ratković, specijalista interne medicine – nefrolog iz KCCG, dobila je priznanje kao doktor pojedinac za poseban doprinos u radu i afirmaciji humanih načela profesije, dok je budvanskom Domu zdravlja nagrada pripala za poseban doprinos u organizovanju i radu zdravstvene službe. Odluka komisije, naglasila je dr Bojović, bila je jednoglasna.

Na svečanosti su, osim nagrađenih, govorili ministar zdravlja, prof dr. Miodrag Radunović i predsjednik Ljekarske komore prim. dr Đoko Jočić. – Ovogodišnje priznanje Ljekarske komore samo je potvrda da prave vrijednosti moraju biti prepoznate i nagrađene na pravi način. Pionir crnogorske nefrologije, utemeljivač hemodijalize u crnogorskom zdravstvenom sistemu, ljekar i humanista, majka pacijenata, neumorni radnik i pregalac, prof. dr Marina Ratković, zaslužno je ovogodišnji laureat. Kao nacionalni koordinator za transplantaciju, svojim predanim radom doprinijela je tome da zdravstveni sistem može da odgovori svim izazovima sa kojima smo se suočavali. Prof. dr Ratković je svojim uloženim trudom i brojnim odricanjima, uvijek spremna da neprekidno, bez odmora, bude na raspolaganju onima kojima je njena pomoć bila i ostala neophodna. Nadasve dokazanim humanizmom zaslužila je ovu nagradu. Krunisanjem transplantacionog sistema, stavila je pečat na promociju crnogorskog zdravstvenog sistema i podizanje kvaliteta na viši nivo – rekao je prof. dr Radunović.

Dom zdravlja je, dodao je on, prvo mjesto gdje građanin zatraži ljekarsku pomoć i predstavlja kapiju zdravstvenog sistema.

– To potvrđuje Dom zdravlja Budva koji je dobitnik nagrade za 2013. Svojom organizacijom, opre­mom, a nadasve stručnim i specijalizovanim kadrom, umio je svih ovih godina da odgovori i pruži kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu i u jeku sezone kada se broj stanovnika uveća i do tri puta. Ljekar, kao jedan od nosioca zdravstvenog sistema, ulaže, hoću da vjeru­jem, cijelog sebe, svoje znanje i umijeće da bismo imali zdravo društvo. Bijeli mantil i dalje, vjerujem, nosi časno i pošteno najveći broj naših ljekara, koji svojim pregnućem unapređuju i čuvaju našu profesiju, a takvim smatram zaposlene u Domu zdravlja Budva, koji nese­bično pružaju pomoć svima kojima je potrebna – rekao je prof. dr Radunović.

Dan pun emocija

Transplantaciona medicina objedinjuje sva znanja koja su neophodna u borbi za život. Imala sam sreću da se moj rad dočeka sa puno razumijevanja i da bude, što je najvažnije, uspješan. Ispunjena sam i srećna i nje me sramota da pokažem emocje – rekla je, nakon što je primila priznanje Ljekarske komore, vidno uzbuđena, prof. dr Marina Ratković.

Bez svih kolega u Kliničkom centru, kao i u cjeloj Crnoj Gori, kako je dodala prof. dr Ratković, „ne bi bilo ni našeg rada, ni našeg uspjeha”.

Zahvalivši se, u ime Doma zdravja Budva, na dodjejenoj nagradi, direktor te zdravstvene ustanove dr Zoran Špadyer kazao je da je priznanje plod i zasluga generacja zdravstvenih radnika koji su svoje znanje i umijeće nesebično prenosili.

Ukazavši na doprinos službe Hitne pomoći uspješnom odvijanju turističke sezone u smislu zdravstvene

zaštite, dr Špadjer je podsjetio da na području budvanske opštine radi po 15 privatnih zdravstvenih i stomatoloških am­bulanti, kao i 15 apoteka.

– Svi oni zajedno omogućavaju kompletnu zdravstvenu zaštitu kako naših osiguranika, tako i ostalih koji dolaze u Budvu – naveo je dr Špadijer i dodao da je prvi put ove godine zaživjela podstanica medicinske pomoći – ambulanta u Petrovcu.

Priznanje Ljekarske komore, kako je istakao dr Špadijer, obavezuje zdravstvene radnike na još veće pregalaštvo, boji i uspješniji rad.

Dr Jočić: Orkestrirani napadi, često bez dokaza

Pored toga što obiluje svijetlim primjerima, u jjekarskoj profesiji, kako je naveo predsjednik Ljekarske komore prim. dr Đoko Jočić, ima i onih čje ponašanje izlazi iz okvira etičkih normi uzvišene profesije. Na sreću, dodao je on, riječ je o malom broju, ali dovoljnom da nekad posluži da se pojedinačni slučajevi generalizuju.

– Ponašanja suprotna našim etičkim normama prvo treba dokazati, a onda sankcionisati. Korupcija je prisutna u zdravstvu, ali ne u tako visokom procentu koji jekare stavlja u vrh najkorumpiranijih profesja. Tradicionalna, ne­formalna davanja, koja uistinu ne priznaje naš kodeks, ne mogu se poistovjetiti sa klasičnom korupcijom. Ako se građani izjašnjavaju za ovako visok stepen korupcje, korektno bi bilo da jedan od tih 57 procenata građana, koji su se izjasnili za postojanje korupcije u zdravstvu, sakupe hrabrost i izađu iz anonimnosti i imenom i prezimenom označe počinioca ovog nečasnog djela. Na taj način će pomoći i sebi i drugima – rekao je dr Jočić. On je dodao da su svjedoci, u posjjednje vrijeme posebno, “orkestriranog napada na ljekarsku profesiju, često bez dokaza”.

– Pojedine nevladine organizacije i mediji optužuju, sude i presuđuju bez suđenja – naveo je dr Jočić i upozorio da se ljekari osjećaju nezaštićeno, te da su grubi verbalni napadi njihova svakodnevica, te da njesu rijetki ni fizički napadi.

– U želji da pomogne pacijentu, doktor na radnom mjestu, umjesto zahvalnosti, dobija batine, samo zbog toga što poštuje zakon, struku i nauku. Nažalost, osude javnosti nema, zašto, pita se profesija – rekao je prim. dr Jočić.

On je čestitao dobitnicima priznanja za 2013. godinu i, pored ostalog, posebno istakao uspješnost transplantacionog programa u Crnoj Gori u saradnji sa kolegama iz Zagreba, gdje su, kako je naveo, „naši doktori demonstrirali stručnost, entuzijazam i profesionalnu uspješnost”.