Primjena hiperbarične komore u liječenju dijabetičkog stopala

0
778

U uslovima lošije metaboličke kontrole kod dijabetičara, smanjene su permeabilnost endotelne barijere i elastičnost krvnog suda. Najčešće je prisutna i hipertenzija, zbog smanjene elastičnosti krvnih sudova. Sve to olakšava mehaničke lezije.

Najčešće nastaju promjene u vidu arteri­jskih okluzivnih bolesti ekstremiteta: arteriosklerosis obliterans (lat.) i dijabetična mikroangiopatija, tj. dijabetičko stopalo.

Dijabetičko stopalo je kompleksna lezija sa okluzijom velikih krvnih sudova, alteracijom mikro-cirkulacije, infekcijom i neurološkim oštećenjem, sve u različitim stepenima i oblicima razvoja. Izgleda da lokalna ishemija ima najveću ulogu u otpornosti na liječenje konvencionalnom terapijom.

HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA

Hiperbarična oksigenacija (HBO) univer­zalni je metod liječenja svih oblika hipoksije konstatovanih u šećernoj bolesti. Generalno, normalizuje funkciju transportnih sistema kiseonika, smanjuje arterijalnu hipoksemiju, poboljšava sistemsku hemodinamiku i mikrocirkulaciju, povećava kontraktilnu sposobnost srčanih komora (80% bolesnika), smanjuje plućnu hipertenziju (90.3% bolesnika), poboljšava periferni protok u donjim ekstrem­itetima (78.2% bolesnika), smanjuje adhezionu i agregacionu aktivnost trombocita (70% bolesnika), značajno smanjuje koncentraciju: antiinsulinskog hormona, glukagona, kateholamina, lipida, produ­kata tkivnog metabolizma i normalizuje pH eritro­cita.

HBO je predložena kao adjuvantna metoda za povećanje tkivnog pritiska kiseonika i ubrzanje procesa zarastanja. Kod 95 % pacijenata s dijabetičnom gangrenom došlo je do oporavka uz prosječan broj seansi od ukupno 70, raspoređenih u dvije ili tri serije.

HBO se u liječenju sklerotične periferne arteriopatije koristi više od 30 godina i to u mnogim zemljama svijeta. O tome postoje mnogobrojni radovi i izvještaji. Kod hronične arteriopatije ekstre­miteta, HBO tretman predstavlja jedan dio kom­pleksnih terapijskih programa koji uključuju vazodilatatore, infuzije prostaglandina, simpatičku denervaciju, hirurške revaskularizacione procedure i reha­bilitaciju.

Neinvazivni dijagnostički postupci, kao što su dopler ili transkutana oksimetrija, mogu pomoći u odluci o tome koji su pacijenti kandidati za HBO a koji zahtijevaju dalje invazivnije vaskularne pretra­ge. Često je neophodno sprovesti angiografiju da bi se ustanovilo da li postoji adekvatna cirkulacija ili se ona može uspostaviti hirurškom intervencijom. Terapija antibioticima mora biti bazirana na ponavljanim antibiogramima i poznavanju bakteriologije dijabetičke rane.

Tokom HBO terapije, oslobađanje od bola postiže se obično već nakon 6 seansi, a dužina hoda bez tegoba povećava se u više od 90% slučajeva. Za opstruktivne arteriosklerotične ulceracije, zarastanje je postignuto u 50% slučajeva, nakon 10 do 30 HBO seansi. Takođe, važno je održavati adekvatnu kon­trolu nutritivnog i metaboličkog statusa. Primjena HBO terapije može se preporučiti – uvijek kod II stepena razvoja oboljenja, prije i postoperativno kod III stepena, ali i u tretmanu oboljenja IV stepena, ukoliko ima izgleda na uspjeh.

ZAKLJUČAK:

Primjena hiperbarične terapije efektivna je komponenta kompleksnog liječenja šećerne bolesti, ne samo u liječenju kasnih komplikacija već i u ranoj fazi bolesti. Cilj je da se spriječi razvoj hipoksije i pratećih komplikacija (mikro i makroangiopatije, polineuropatije, retinopatije i nefropatije).

 

Piše: mr. sci Rubežić dr Velimir, PZU Samsara