Proces dostizanja najviših kvaliteta zdravstvenih usluga

0
324

Strateški ciljevi i priroriteti su:

1. Uspostavljanje nacionalnog tijela za kvalitet u zdrav­stvu (Ministarstvo zdravlja je Radnu grupu za izradu kliničkih protokola i smjernica za razvoj sistema objezbeđivanja kvaliteta, koja će se narednom peridou transformisati u Komisiju za uanprjeđenje kvaliteta i bezbjednosti).

2. Uspostavljanje formalne strukture za menadžment kvaliteta u zdravstvenim ustanovama (Ministarstvo zdravlja će definisati minimalni obavezni set standarda kavliteta i indikatora kvaliteta).

3. Uvođenje i procjena zdravstvenih tehnologija (Uspo­stavljanje formalnih programa za procjenu novih tehnologija u dijagnostici i liječenju, zasnovanih na iskustvima zemalja EU).

4. Uspostavljanje internacionalnog priznatog postupka akreditacije u zdravstvu do 2017. godine (Određivanje najprikladni­jeg internacionalno priznatog sistema za akreditaciju).

5. Jačanje kapaciteta za menadžment kvaliteta (Edukacija svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru)

6. Sistematsko mjerenje poboljšanja kvaliteta i bezbjednosi putem monitoringa bezbjednosti (Uspostavljanje sistema prijave neželjenih događaja)

Proces dostizanja najvišeg nivoa kvaliteta zdravstvenih usluga, na najuspješniji način, omogućava zakonska normativa kroz potpunu usaglašenost svih aktera u oblasti zdravstva.