Rast i razvoj, njega i ishrana djeteta

0
864

[heading]Novo izdanje knjige prim, dr Miroslava Femića[/heading]

Bjelopoljski pedijatarprim. dr Miroslav Femić izdao je i četvrto, dopunjeno izdanje knjige „Rast i razvoj, njega i ishrana djeteta”, namijenjeno roditeljima i djeci. Veliko iskustvo doktora Femića, sticano godinama, teorijski i praktično je pretočeno u ovu knjigu, sa puno starih i novih informacija, oplemenjeno sa dosta slika, grafikona, tabela i drugo. Knjiga obuhvata skoro 200 strana, stručnog i razumljivog teksta.

Ova knjiga-priručnik potrebna je roditeljima i djeci, njima je posvećena, i imaće od nje teorijsku i praktičnu pomoć od rođenja djeteta pa do polaska u školu, a i kasnije. Recenziju knjige uradili su profesori novosadskog Medicinskog fakulteta, prof. dr Svetlana Stefanović, pedijatar neonatolog i prof. dr Dragan Katanić, pedijatar endokrinolog. Recenzenti su dali izuzetno pozitivno mišljenje o knjizi i apsolutnu preporuku za primjenu znanja i vještina koje sadrži u vezi sa zdravljem djece. Recenzenti su pored ostalog napisali da je „knjiga napisana jasnim, stručnim jezikom, da ima izuzetnu didaktičko-pedagošku vrijednost’.

Koncepcija i stručno-naučni nivo knjige u potpunosti zadovoljavaju svoju namjenu. Ovaj savremen i sveobuhvatan priručnik namijenjem mladim roditeljima predstavlja štivo koje je nedostajalo na našim prostorima i koje će naći primjenu u porodicama sa malom djecom. Razlog tome vidi se u sveobuhvatnosti tema kao što su rast i razvoj, njega i ishrana djeteta.

Pored glavnih poglavlja i tema, u knjizi su na dobar, stručan i razumljiv način objašnjene teme kao što su: ljetovanje sa djetetom, dijete sa ekcemom, tikovi kod djece, afektivno zacjenjivanje djeteta, anemija u djece, vakcinacija djece, šum na zdravom srcu, uvećani krajnici i „treći krajnik”, gojaznost u dječjem uzrastu, stres i bolesti adaptacije kod djece i omladine, psihogeni oblici reagovanjja djece, uticajj vremena i meteorološkog stresa na zdravlje djece i omladine, povišena tjelesna temperatura u dječjem uzrastu i drugo.

Informacije su sticane tokom prakse autora, stalnog praćenja pedijatrijske literature i iskrene želje da pomogne svakom djetetu. Od neprocjenjive je vrijednosti, naročito za roditelje koji podižu prvo dijete.

Mladi roditelji se sa sigurnošću mogu osloniti na stručno mišljenje i savjete u ovom priručniku, koji ima namjenu da pomogne novim generacijama mama, tata, baka i njegovatelja u otkrivanju tajni o toku odgovornog i plemenitog zadatka ishrane, njege, rasta i razvoja djeteta.

Knjiga je ograničenog tiraža, i za sada se može naručiti lično kod autora dr Femića u Bijelom Polju.

Knjiga ima pronatalitetni značaj, što znači da se uz ovu knjigu djeca lako podižu, tako da se roditelji za drugo i treće dijete lakše odluče.

Poželjno bi bilo da knjigu u većem broju primjeraka naruče opšte bolnice, za potrebe porodilišta, gdje bi se dijelile porodiljama, poslije porođaja, zatim akušerskim sestrama i sestrama na dječjim odjeljenjima. Poželjno bi bilo da knjige naruče i domovi zdravlja iz Crne Gore, za potrebe rada pedijatri­jskih sestara u službama izabranih doktora za djecu, patronažnih sestara i drugih. Takođe, ove knjige može naručiti Ministarstvo zdravlja, Fond za zdravstvo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (centri za socijalni rad), koji bi knjige poklonili siromašnim roditeljima i porodicama, nevladine organizacije koje se bave pravima i zaštitom majke, djeteta i porodice, kao i druge organizacije i pojedinci, za poklanjanje, a u službi promocije dječjeg zdravlja i podizanja nataliteta u Crnoj Gori.

Adresa za naručivanje: Prim. dr Miroslav Femić, spec, pedijatar, Dom zdravlja, Bijelo Poje. Telefon: 069 054 207. E-mail: mfemic@t-com.nne

 

Prim. dr Miroslav Femić