Razvoj pedijatrijske službe u Ulcinju

0
242

Dr Šefket Dolarović (1938-1998) rođen je u Ulcinju. Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1964.g. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je  na Univerzitetskoj klinici “Jezero” u Sarajevu 1974.g. Radio je kao pedijatar i načelnik školskog dispanzera do 1998. godine.

Ljekari  koji su radili u Baru a koji su dolazili da rade u dispanzeru za dječje bolesti u Ulcinju        

Dr Olga Hajduković–Bošnjak rođena  je u Ulcinju 1928.g. Završila je Medicinski  fakultet u Beogradu  1953.g. kao i specijalizaciju iz pedijatrije. Radila je u Zdravstvenim stanicama u Baru i Ulcinju (1953–1955).

Prim. dr Radojka Hajduković Pavićević  završila  je  medicinski fakultet u Beogradu 1951.g. a specijalizaciju iz pedijatrije 1955.g. Radila je u početku  (1955–1959) na dječjom odjeljenju bolnice “Danilo I” na Cetinju,  a u  dječjem dispanzeru  u Baru od 1958.g.  kada prelazi sa radom u Univerzitetsku dječju kliniku u Beogradu, gdje  ostaje do penzionisanja.

Prim. dr Miroslav Vrška rođen je 1923.g. u Staroj Pazovi (Vojvodina). Medicinski  fakultat završio je u Karlovom Univerzitetu u Pragu 1952g. a četiri godine kasnije i specijalizaciju iz  pedijatrije. U Bar dolazi na mjesto načelnika  dječjeg odjeljenja gdje radi  čitavi radni vijek do penzionisdanja 1987.g. Bio je jedan od najznačajnijih ljekara druge polovine dvadesetog vijeka Bara, Ulcinja i šire. Njegovi učenici su bili  ljekari Mihailo Aleksić, Šefket Dolarović, Redžep Spuža i mnogi drugi.

Dr Redžep (Mustafa) Spuža  rođen je u Ulcinju 1947.g. Srednju medicinsku školu završava na Cetinju 1965g. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1970.g. a specializaciju iz pedijatrije završio je u Institutu za majku i dete u Novom Beogradu. Naslijedio je  prim. dr M. Vršku  na mjestu šefa  dječjeg odjeljenja u Baru, gdje ostaje do penzionisanja. I danas  obavlja preglede djece u Ulcinju.

Dr Safer (Ali) Žuđelović rođen je 1957.g u Ulcinju. Završio je Medicinski fakultet u Prištini 1984.g. a specijalizaciju iz pedijatrije 1995.g. u Beogradu. Radio je do 2002.g. u dječjem dispanzeru u Ulcinju, kada je otvorio privatnu pedijatrijsku ambulantu “Uni medica”.

Dr Arben (Abdulah) Kurti (1979 – 2009)  nakon završenog Medicinskog fakulteta u Tirani dolazi da radi u  Dom zdravlja Ulcinj. Bio je specijalizant iz pedijatrije kada se razbolio. Umro je sa trideset godina.

Ljekari koji danas rade na pružanju zdravstvene zaštite djece u Ulcinju        

Prim. Dr Srećko (Gojko) Hajduković rođen je u Baru 1961.g. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1986.g. a specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 1996.g. Od početka karijere radi u Domu zdravlja Ulcinj.

Dr Pavle (Đerđa) Marniković rođen  je 1964.g. Ulcinju. Diplomirao je na Medicinskom  fakultetu u Novom Sadu 1991.g.  Specijalizaciju iz pedijatrije položio je u Institutu za majku i dete u Novom Beogradu 1998.g. Direktor je Doma zdravlja Ulcinj od  decembra 2011.g.

Dr Vlora ( Redžep) Duraku Kurti  rođena je 1976.g.  u Ulcinju. U zavičaju završava srednju školu. Diplomirala je na  Medicinskom fakultetu u Tirani, a spacijalizaciju iz pedijatrije na Dječjoj  Univerzitetskoj klinici u Beogradu 2010.g.

Dr Sabahate (Ibrahim) Čapuni – Parački  rođena je u Ulcinju 1945.g. Srednju medicinsku školu završila je 1964.g. na Cetinju. Diplomirala je u Sarajevu na Medicinskom  fakultetu 1970.g. Specijalistički ispit položila je  u Sarajevu 1977.g. Dugo godina radila je na Kosovu. Od 2009.g. sa malim prekidima radila je u Domu zdravlja Budva i Ulcinj.

Porodilište u Ulcinju Počelo je sa radom  5. februara 2005. godine. Do sada je rođeno 1.800 zdrave djece. Sva novorođena djeca su  bila  pregledana od strane pedijatara Doma zdravlja Ulcinj, koji su dali značajan doprinos  da prvi trenuci novorođene djece proteknu bez većih problema. Nije bilo uvijek lako, ali zahvaljujući velikom trudu i znanju ta djeca su danas živa i zdrava.

Treba naglasiti da se  svake prve srijede u mjesecu obavlja BCG vakcinacija novorođenčadi  rođenih  u Ulcinjskom i drugim porodilištima.

Prim. dr Gani Karamanaga