Regionalni centar sa hadronskom kancer terapijom

0
804

 regionalni centarVlada Crne Gore je zvanično podržala Inicijativu za osnivanje Međunarodnog Instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope krajem marta 2017. godine. Početkom ove godine odabrana je Hadronska kancer terapija za opciju Instituta, koja se zasniva na najsavremenijim tehnologijama.

Deklaracija o namjeri potpisana 25. oktobra 2017. godine u CERN-u od strane osam zemalja Regiona. Grčka je uzela status posmatrača.

U duhu nauke za mir – SEEIIST projekat bi znatno doprinio razvoju moderne medicine, a takođe bi podstakao i razvoj savremenog digitalnog sistema koji bi omogućio kreiranje međunarodne kliničke i naučne mreže. Na ovaj način bi se omogućio međunarodni konzilijum onkologa, što predstavlja veliki benefit za pacijente.

Ovakav regionalni centar bi podstakao razvoj komplementarnih tehnologija i uticao na jačanje nacionalnog naučnog sistema u svakoj od pojedinačnih zemalja.

Kenan HrapovicU vezi sa ovim regionalnim projektom, ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, izjavio je:

– Ministarstvo zdravlja Vlade Crne Gore snažno podržava inicijativu osnivanja Međunarodnog Instituta za održive tehnologije u jugoistočnoj Evropi (The South East European International Institute for Sustainable Technologies) (SEEIIST).

Glavni cilj Instituta za hadronsku terapiju tumora i biomedicinska istraživanja jeste savremeni i precizni tretman različitih vrsta tumora, koji se zasniva na specifičnom načinu isporuke energije tkivima od strane hadrona (protoni i joni), a uz minimalno oštećenje zdravih tkiva.

Planirano je da se Institut kroz predviđenih 50% vremena zračenja bavi tretmanom pacijenata sa različitim vrstama tumora, što bi u početku bilo 250 pacijenata godišnje, a kasnije bi taj broj porastao i do 500 pacijenata godišnje iz Crne Gore i regiona. Smatra se da oko 10% svih pacijenata kojima je u jednom momentu potrebna radioterapija, mogu imati potrebu da budu liječeni hadronskom terapijom (protonima i jonima), a tu spadaju i djeca sa malignitetima CNS-a i drugim solidnim tumorima.

Na ovaj način značajno će se podići kvalitet zdravstvene zaštite ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu.

Drugih 50% vremena zračenja biće posvećeno radiobiološkim eksperimentima vezanim za hadronsku terapiju, što će doprinijeti usavršavanju  nauke, mobilnosti istraživača i saradnji u regionu.

Ukupno gledajući Institut će doprinositi zdravlju ljudi i zajednice i ispunjavati misiju „nauke za društvo“ – rekao je ministar Hrapović.

 

Regionalni projekat sa misijom nauka za društvo: Najsavremeniji metod liječenja kancera na pomolu i u Jugoistočnoj Evropi  

Sanja Damjanović, ministarka nauke Crne Gore

Zbog istorijskih dešavanja tokom posljednjih nekoliko decenija u Jugoistočnoj Evropi naučne aktivnosti su se veoma usporile, i kao posljedica toga, ovaj region se suočava sa snažnim odlivom mladih generacija, u prvom redu izvrsnih talenata. Međutim, isti ovaj region je u prošlosti imao intenzivan naučno-tehnološki razvoj i bio prepoznat na evropskom nivou. Da bi povratili tradiciju, smanjili trenutni jaz u odnosu na Zapadnu Evropu, povratili ljude koji su napustili region, moramo realizovati veliku infrastrukturu baziranu na najsavremenijim tehnologijama. Iako samo ideja prošle godine, koju je inicirala upravo Vlada Crne Gore, danas  Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) predstavlja ozbiljan Regionalni projekat, a koji je prventsveno fokusiran na saradnju medicine i nauke, i istraživanja za dobrobit građana, jer je naša zajednička misija da ovaj region učinimo boljim mjestom za život.

Vlada Crne Gore je prva zvanično podržala inicijativu za osnivanje međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) krajem marta 2017. godine, a  koju je prvobitno predložio prof. Hervig Šoper, bivši generalni direktora CERN-a.  Potpisivanjem Deklaracije o namjeri na Ministarskom sastanku, 25. oktobra 2017. godine u CERN-u, Ženevi, od strane Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Kosova*, Makedonije, Srbije i Slovenije Inicijativa je transformisana u Regionalni Projekat. Hrvatska i Grčka su uzele status posmatrača. Osnovna zamisao je da SEEIIST Institut bude regionalni centar izvrsnosti koji će usloviti društveno-ekonomski procvat regiona, i ne samo povratiti stručni kadar koji je napustio naš region, već i privući naučnike iz zemalja Zapadne Evrope, jer je cilj da ovaj projekat bude baziran na najsavremenijim tehnologijama kako bi bili konkurentni ostatku Evrope.

Inicijalno su postojala dva konkurenta za projekat: Hadronska kancer terapija i istraživanje iz Biomedicine pomoću protona i težih iona, koja danas predstavlja najsavremeniji metod liječenje velikog broja vrsta kancera, i Četvrta generacija Sinhrotronskog izvora zračenja, koji nudi širok spektar istraživanja i primjena u industriji. Idejna rješenja za oba prijedloga izradile su dvije grupe međunarodnih eksperata i prvi put su predstavljena na naučnom Forumu, koji je organizovalo Ministarstvo nauke, u saradnji sa Abdus Salam ICTP Institutom u Trstu krajem janura 2018. godine. Na Forumu je okupljeno više od 100 učesnika iz naučne, političke zajednice, privrednog sektora i naše naučne dijaspore, a među njima su bili i visoki predstavnici najznačajnijih međunarodnih organizacija i institucija, uključujući i Evropsku komisiju.