Šesta Medikalova konferencija održana u Budvi

0
2302

U okviru trodnevne manifestacije prezentovane aktuelnosti u zdravstvu, medicini i farmaciji. Šestom Medikalovom konferencijom obilježena jubilarna decenija postojanja Časopisa MedicalCG

Šesta Medikalova godišnja konferencija je ove godine održana od 13-og do 15-og juna u budvanskom hotelu „Falkensteiner”. Pod naslovnim sloganom Aktuelnosti u zdravstvu, medicini i farmaciji skup je okupio zavidan broj stručnih učesnika.

Pokrovitelj Konferencije bilo je Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Naučni odbor Konferencije činili su: prof. dr Vesna Miranović, iz Ministarstva zdravlja Crne Gore (predsjednica Odbora), prof. dr Miodrag Radunović, dekan Medicinskog fakuteta, Univerziteta Crne Gore, prof. dr Agima Ljaljević, sa Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prof. dr Filip Vukmirović, CEZANA, Klinički centar Crne Gore, dr sc. med. Majda Šahman Zaimović, iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore dr Kenan Hrapović  otvorio je Šestu Medikalovu konferenciju, na kojoj je obilježena i decenija postojanja časopisa “MedicalCG”.

Naglašavajući da je nastavak ulaganja u edukaciju ljekara jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva zdravlja, te da se osavremenjavanje zdravstvenih ustanova, edukacija kadra, kontrola i prevencija hroničnih nezaraznih bolesti i sprovođenje skrining programa smatraju prioritetima politike Ministarstva zdravlja u budućem periodu, Hrapović je 13-og juna na otvaranju Konferencije u Bečićima, naveo i da se doprinosom razvoju i unapređenju našeg zdravstvenog sistema može smatrati i rad časopisa Medikal koji slavi deceniju postojanja.

U cilju ostvarenja podrške, sprovođenja edukativnih programa i ostvarenja pune primjene novih znanja i naučno utemeljenih dostignuća usklađenih sa međunarodnim standardima, ministar Hrapović je naveo da je ove godine za kontinuiranu medicinsku edukaciju izdvojeno pola miliona evra. − Pored tehničko-tehnološkog osavremenjavanja zdravstevnih ustanova i edukacije kadra, prioriteti Ministarstva zdravlja u budućem periodu su kontrola i prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, kroz razvoj i implementaciju preventivnih programa, sprovođenje skrining programa, jačanje centara za podršku u domovima  zdravlja − saopštio je dr Hrapović.

Navodeći da su crnogorski ljekari veoma aktivni u akademskom napredovanju, on je rekao da Vlada izdvaja značajan  novac iz budžeta za nabavku najsavremenije medicinske opreme, za bolju dostupnost najnovije terapije, posebno za bolesti koje najviše opterećuju populaciju, kao i za edukaciju medicinskog kadra, a da su ljekari i medicinsko osoblje nosioci najzahtjevnijih zadataka i izazova na svim nivoima zdravstvene zaštite.

− Mi kao donosioci odluka i menadžeri moramo imati sluha za njihove potrebe, a svi zajedno za naše pacijente, čije je zdravlje imperativ koji nema alternativu − istakao je Hrapović.

Kao glavni cilj u oblasti zdravstva, uz izgradnju održivog i integrisanog sistema zdravstvene zaštite, zasnovanog na principima solidarnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta, sistema koji potrebama građana daje centralno mjesto,  Crna Gora je, kako je naveo ministar Hrapović, u strateškim dokumentima prepoznala unapređenje i obezbjeđivanje zdravlja stanovništva.

Osnivač Medikala Dragan Nikolić dipl. ecc, naglasio je da vjeruje da je časopis koji ovih dana bilježi deceniju postojanja dao skroman doprinos u promociji zdravstvenog sistema i zdravstvenoj kulturi u Crnoj Gori.  – Posebnu zahvalnost dugujemo autorima tekstova koji su prepoznali značaj ovog projekta. Kroz godine stvaranja projekata Medikal, časopisa koji je namijenjen i stručnoj i opštoj javnosti, Sajma medicine koji je postao tradicionalan, Godišnje konferencije koja je namijenjena stručnoj javnosti, a koja promoviše godišnje aktuelnosti iz oblasti zdravstva, medicine i farmacije, susretali smo se sa mnogim izazovima koje smo zajedno sa predstavnicima zdravstvenih politika, naravno, na čelu sa Ministarstvom zdravlja, farmaceutskim kompanijama i veledrogerijama sa našeg tržišta, uspijevali da prevaziđemo, i danas sa ponosom ističem naš zajednički uspjeh i jubilej, deceniju postojanja Medikala – istakao je Nikolić.

− Najavljujem da ćemo u narednim godinama širiti Medikal projekat, snažnije promovisati vašu i našu misiju posvećenu zdravlju, jačanjem saradnje sa civilnim sektorom – udruženjima koja se bave problemima pacijenata, kao i kolegama iz medija u Crnoj Gori – rekao je on.

Uručena Medikalova priznanja Ministru zdravlja Kenanu Hrapoviću, koji je po riječima Slavice Pantelić, direktorke časopisa MedicalCG, dao značajan doprinos svim projektima ovog časopisa, dodijeljena je prva u nizu zahvalnica povodom Medikalovog jubileja.

Tom prilikom ministar Hrapović je podsjetio da je Vlada Crne Gore usvojila Zakon o zabrani konzumiranja duvanskih proizvoda, on je pozvao prisutne zdravstvene radnike i saradnike da u narednom periodu daju punu implementaciju tom zakonu. Naglašavajući da je u pitanju vid preventive koji će sigurno dati doprinos, on je upozorio i da u Crnoj Gori  godišnje umre oko 400 osoba od posljedica karcinoma pluća uzrokovanih upravo pušenjem.