Šesta Medikalova konferencija održana u Budvi

0
850

U nastavku, bilo je riječi o terapijskim preporukama u vezi sa preddijabetesom (prof. dr Snežana Vujošević, Klinički centar Crne Gore), kao i o glikemijskoj kontroli pacijenata oboljelih od dijabetesa tipa 2. U ovom dijelu uzeli su učešća i dr Aleksandar Đogo, dr Valentina Kalinić (Opšta bolnica Bar) i  mr sci med. Nebojša Bulatović (Klinički centar Crne Gore). Moderator sesije bio je dr Igor Bjeladinović (Opšta bolnica − Kotor).

U oči sa najvećim izazovima medicine Suočena sa nemogućnošću pronalaženja odgovora na visokomutirajući virus HIV-a, savremena medicina nalazi se u lavirintu brojnih pretpostavljenih opcija u vezi sa terapijom ovog oboljenja. U okviru sesije posvećene ovoj infekciji govoreno je o savremenim terapijskim mogućnostima za liječenje HIV-a i hepatitisa C u Crnoj Gori. Moderatorka sesije dr Brankica Dupanović, sa Kliničkog centra Crne Gore, govorila je o smjernicama za dijagnostiku i liječenje HIV infekcije i hepatitisa C, iskustva u dijagnostici i liječenju HIV infekcije u Crnoj Gori prikazala je dr Snežana Dragaš (Klinički centar Crne Gore), a na iskustva u dijagnostici i liječenju hepatitisa C u Crnoj Gori ukazala je dr Danijela Stojanović (Klinički centar Crne Gore).

 

U svijetu danas živi oko 37 miliona osoba inficiranih virusom HIV-a. Radi se, kako je objasnila dr Dupanović, o rijetkoj infekciji za koju ne postoje rizične grupe, već samo rizično ponašanje. Zahvaljujući brzoj dijagnostici, broj smrtnih slučajeva od 2000. god. smanjen je za 38%. U Crnoj Gori je u periodu 1989-2018. registrovano 274 slučaja infekcije HIV-om, 2016. registrovana su 34 nova slučaja,  2017. god. 26, a 2018. god. 23.

 

Kliničke studije i registri kao normativi u zdravstvu

O značaju kliničkih studija i registara raspravljano je uz osvrt na globalnu i lokalnu perspektivu. Moderator sesije dr sc. med. spec. Snežana Mugoša, iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, govorila je o značaju, regulativi i izazovu u kliničkim ispitivanjima. Mina Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije Crne Gore,  ukazala je na istraživanja i dokaze kreiranja politike SZO-a u regionu. Registar šećerne bolesti kao osnovni alat za unapređenje zdravstvene zaštite i zdravlja građana prezentovao je dr Dragan Likić, sa Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a registre i  nadležnosti CALIMS-a prikazao je dr pharm. Nemanja Turković, iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

 

Jedan od prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, po riječima Mine Brajović, predstavlja kontrola antimikrobne rezistencije. U toku je izrada studije prema kojoj bi trebalo realizovati konkretan program za regulisanje tog problema.

 

U nizu sekvencioniranih programa posvećenih prezentacijama aktuelnih terapijskih odgovora učesnici Šeste Medikalove konferencije bili su u mogućnosti da čuju nešto više o novostima u terapiji pacijenata oboljelih od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (dr Jelena Borovinić Bojović i dr Vladimir Jovanović, Klinički centar Crne Gore), benefitima i rizicima u vezi sa popularnim inhibitorima protonske pumpe (dr Velimir Milošević, PZU bolnica CODRA – Podgorica), te o preporukama za liječenje artritisa (dr Rifat Međedović, Klinički centar Crne Gore). Ovim je zaokružen multidisciplinarni koncept Šeste konferencije, sada već tradicionalne Medikalove manifestacije.

Prezentacione štandove na konferenciji imale su kompanije: Hemofarm, Farmegra, Meditas, Bosna lijek, Farmont, BTL Montenegro, New Med i Cai Pan.  Podršku održavanju konferencije, i pored nemogućnosti neposrednog učešća, pružila je kompanija Hoffman La Roche.

Program Konferencije možete preuzeti OVDJE

 

                                                                                                          Anita Đurović